ЈКП Шумадија Крагујевац добитник Сертификата о доприносу у уштеди емисије CО2

На годишњој конференцији компаније „Секопак“ која је одржана 07.10.2021. године у Београду под слоганом „Заједно ка циљевима циркуларне економије“, ЈКП Шумадија Крагујевац додељен је Сертификат о доприносу у уштеди емисије CО2.

Током године ЈКП Шумадија Крагујевац остварило је - 459,80 тоне уштеде CО2 у емисији гасова са ефектом стаклене баште што је предузеће постигло кроз оперативно учешће у испуњењу националних циљева за рециклажу и поновно искоришћење амбалажног отпада.

Допринос уштеди емисије CО2 узима у обзир позитивне и негативне ефекте целокупног процеса који амбалажа прође од тренутка када постане амбалажни отпад до рециклаже, односно поновног искоришћења.