Презентација постројења за трансформацију отпада у електричну енергију

            Представник италијанске фирме Globalmach Industries LTD, Леонардо Бигони је у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац одржао презентацију о постројењу за трансформацију отпада у електричну енергију.

            Овом приликом представљена је јединица за сортирање комуналног отпада чији је капацитет 300t на дан. Органски отпад, као саставни део комуналног отпада, трансформише се у пелете који се користе за напајање    гасификационог постројења и производњу електричне енергије.

            Господин Бигони је истакао да се оваквим начином трансформације комуналног и мешовитог отпада дневно може произвести електричне енергије од око 9-10 МW по сату.

            Оваквим начином трансформације отпада у електричну енергију би се у великој мери смањиле количине отпада на депонији, а самим тим и негативан утицај на животну средину.

            Поред представника ЈКП Шумадија презентацији су присуствовали и студенти Факултета инжењерских наука у Крагујевцу.