Обавештење - паркиралиште "Застава"

          Градско веће на седници одржаној 5. априла 2019 године дало је сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац о измени цена на посебном паркиралишту "Застава" (Трг Тополиваца - иза старе Заставине управне зграде) које ће се примењивати од 15. априла.


Уместо 35,00 динара цена по започетом сату износиће 24,00 динара, а целодневна паркинг карта 50,00 динара.


Претплатна месечна карта која је 1.584,00 динара од 15. априла износиће 700,00 динара.


Посебно паркиралиште "Застава" има 271 паркинг место.


Радно време паркинга:

Радним данима од 7:00 -21:00 сати

Суботом од 7:00 -14:00 сати.