Апел суграђанима

        ЈКП Шумадија Крагујевац је у циљу очувања животне средине и примарне селекције отпада на 60 локација у граду поставило контејнере за раздвајање комуналног и амбалажног отпада,

па позивамо суграђане да на правилан начин користе контејнере постављене за ову намену.