Позив за прикупљање понуда за закуп рекламног простора

ЈКП Шумадија Крагујевац поставило је Паметне машине за прикупљање и сортирање амбалажног отпада (пластичних флаша (ПЕТ), лименки и стаклених флаша) на 6 локација на територији града Крагујевца. 

Машине имају могућност препознавања различитих типова отпада, његово прихватање и складиштење. 

Опремљене су читачем паметних РФИД картица, поседују могућност да се изврши рангирање отпада по вредности и изврши упис новчаног износа предате амбалаже у персонализоване и неперсонализоване еКГ картице. 

На машинама се налази опредељен рекламни простор и то:

  • На 5 Рецикломата –  1 бочни панел димензија 1254 x 2079  mm
  • На 1 Рецикломату2 бочна панела димензија 2 х 1765 х 1020 mm и 1 предњи панел димензија 1200 х 1200 mm 

Уколико сте заинтересовани да се Ваша компанија рекламира на Паметним машинама за прикупљање и сортирање амбалажног отпада, у прилогу можете преузети потребну документацију за пријаву за закуп рекламног простора.