Редовно одржавање Пиварског парка

Уређење и одржавање једног од најстаријих паркова у Крагујевцу – Пиварског парка обавља се током целе године.

Редовним програмом одржавања обухваћена је зелена површина од 13643 м²,  на којој се врши орезивање шибља и дрвећа, кошење и грабуљање травњака и сакупљање биљног отпада и опалих грана.

Еколошки значај овог парка огледа се у великом броју стабала четинара - белог бора и смрче, као и лишћара - јасена, јавора и храста, који омогућавају чистији ваздух и здравију животну средину.