Радно време ЈКП Шумадија Крагујевац за време Дана државности Републике Србије

Према Закону о државним и другим празницима („Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/7 и 92/11), државни празник Републике Србије Сретење – Дан државности Србије празнује се нерадно 15. и 16. фебруара.

Радно време у ЈКП Шумадија Крагујевац за време празника је следеће: 

Нерадни дани су 15. и 16. фебруар 2021. године

Сектор нискоградње – дежурство по потреби

Сектор пијаца – све пијаце раде по редовном радном времену

- Сектор чистоће – ради по устаљеном плану и програму. Служба зоохигијене ће по позиву грађана сакупљати псе луталице са улица и јавних површина.

- Сектор гробља – Дана 15. и 16. фебруара 2021. године биће организовано дежурство шалтерских радника на Варошком и Бозман гробљу у времену од 07:30 до 14:00 часова. Запослени на сахрањивању ће радити уколико буде заказаних сахрана. Возачи, запослени на преузимању покојника и портири ће радити по устаљеном распореду.

- Сектор паркинга – 15. и 16. фебруара 2021. године неће се вршити наплата паркирања на отвореним и затвореним паркиралиштима, изузев јавне гараже у ул. Кнеза Милоша која ради 00 – 24 сата. Служба за одношење и блокирање непрописно паркираних возила радиће по потреби и по позиву саобраћајне полиције и комуналне инспекције. 

- Сектор јавног транспорта путника – у време празника возила јавног градског и приградског превоза саобраћаће по реду вожње за недељу и државни празник. 

- У случају снежних падавина организовано је дежурство зимске службе.