Реконструкција фудбалског и кошаркашког игралишта код „Соколане“

У току су радови на реконструкцији игралишта за фудбал и кошарку код „Соколане“ у МЗ Стара радничка колонија.

На укупној површини од 980 м2 завршени су радови на ископу земље и скидању постојећег деформисаног асфалтног застора.

На игралиштима се изводе радови на постављању ивичњака, а за наредни период је планирана нивелација и тампонирање терена и постављање асфалта. 

Динамика и завршетак радова на реконструкцији игралишта ће се одвијати у складу са временским условима.