Сумирање пословних резултата ЈКП Шумадија Крагујевац за 2020. годину

Пословна година која остаје за нама готово у свему је била другачија од постављених планова и циљева. Услед епидемије изазваном корона вирусом, пословање предузећа смо у великој мери прилагођавали новонасталој ситуацији. Упркос свему, пословну 2020. годину завршавамо успешно, јер смо реализовали већи део планираних активности које се тичу значајних и великих инвестиција.

Пословну 2020. годину је обележило отварање прве јавне надземне гараже. Са 200 паркинг места, местима за пуњење електричних аутомобила и местима за инвалиде у великој мери ће се допринети растерећењу саобраћаја у ужем градском језгру. Овај еколошки објекат урађен по савременим стандардима поседује соларне панеле који обезбеђују потребну енергију за рад гараже, па можемо да кажемо да су наши суграђани добили на коришћење и један енергетски ефикасан објекат.

Успешно смо завршили и инвестициони циклус у погледу набавке опреме и механизације у шта је уложено око 217 милиона динара. Највећи део механизације купљен је из средстава дугорочног инвестиционог кредита, а део је финансиран из сопствених средства.

У мају смо започели и са још једним великим инвестиционим подухватом који обухвата реконструкцију зелене пијаце „Центар“ што подразумева реконструкцију матичне зграде, изградњу надстрешнице са издвојеним млечним павиљоном, као и изградњу подземне паркинг гараже са 53 паркинг места и уређење платоа.

Смањен обим пословања изазван епидемиолошком ситуацијом одразио се на остварене приходе, али ликвидност и функционисање предузећа у финансијском смислу су задржани, па годину завршавамо са процењеним износом нето добити од око 33 милиона динара.

И у наредној години предузеће је планирало инвестициона улагања у уређење четири градска гробља кроз реконструкцију управне зграде и израду капела и ограда, поновно улагање у механизацију, где ће се посебна пажња посветити набавци недостајуће механизације за Сектор нискоградње и хортикултурне механизације за Сектор зеленила. Значајан део средстава наменили смо за модернизацију система за контролу и наплату паркирања, док ће се обим и обухват наплате паркинга повећати кроз проширење наплате паркирања у насељу Аеродром са 2190 паркинг места.

Што се пословних прихода тиче, редовне активности по уговору са Оснивачем значајно су проширене за одржавање јавних зелених површина (120 милиона динара), док ће остали остати на прошлогодишњем нивоу, односно 250 милиона динара опредељено је за одржавање улица, 40 милиона динара за крпљење ударних рупа, око 82 милиона динара за послове јавне хигијене, а 31 милион динара за послове одржавања и постављања хоризонталне и вертикалне сигнализације.

Иако су пословни резултати у 2020. години били задовољавајући, настојаћемо да грађанима и у наредној години пружимо редовну и квалитетну услугу.