Позив за тендер - ЕБРД

Позив за тендер - Једна фаза

 Наведени клијент намерава да искористи део прихода од зајма, или Гранта којим управља, Европска банка за обнову и развој ('Банка') за горе поменути пројекат. Додатни детаљи о финансирању су следећи:

 Зајам Европске банке за обнову и развој (Банка)

Зајам ће финансирати критична побољшања у сектору градског отпада.

 Уговори који ће се финансирати средствима зајма од / од стране банке и који ће бити отворени за фирме из било које земље.

 Клијент сада расписује тендере за горе наведене уговоре. Додатни опис је следећи:

 Снабдевање булдожера (непрекидне гусенице), 170КВ

Јавно комунално предузеће Шумадија у Граду Крагујевцу треба да купи нови булдожер погодан за рад на депонији како би се омогућио оптималан рад возила која превозе отпад, као и одржавање путева који воде до радног тела депоније.

 Очекује се да ће уговор почети 15/06/2019 и трајати око 3 месеца испоруке након 2 године услуга одржавања и поправака у гарантном року.

 Овај тендер ће се спроводити путем е-набавке путем ЕБРД портала за е-набавке клијената (ЕЦЕПП). Заинтересоване фирме треба да се региструју на ЕЦЕПП на овом линку:

 https://ecepp.ebrd.com/respond/245V2S4632

 Средства од кредита одобрених од стране Банке неће се користити у сврху било каквог плаћања особама или ентитетима, нити за било који увоз робе, ако је такво плаћање или увоз забрањено одлуком Већа сигурности Уједињених нација преузете у складу са Поглављем VII Повеље Уједињених нација или према закону или званичном пропису земље Клијента.

Потенцијални понуђачи који су се регистровали у ЕЦЕПП и изразили интерес за тендер могу бесплатно приступити тендерској документацији и могу затражити појашњење и додатне информације од клијента преко ЕЦЕПП-а. Потпуни услови за учешће су укључени у тендерску документацију (одељак података о тендеру).

 Остале информације: Уговори који се финансирају из средстава зајма од / бесповратних средстава које је одобрила Банка и биће отворени за фирме из било које земље.

 Адреса клијента:

Владимир Максимовић, члан Градског већа

Град Крагујевац

Позив за тендер - Једна фаза