Радови на хортикултурном уређењу зелених површина у граду

Повољне временске услове ЈКП Шумадија Крагујевац искористило је да спроведе радове на хортикултурном уређењу града.

На простору око паркинга у ул. Саве Ковачевића извршени су радови на формирању травњака и садњи украсног шибља, перена, топијарних четинарских форми, као и садњи украсних лишћара и четинара.
Асфалтирана је и пешачка стаза, па је цео простор добио лепши изглед.

Зелена површина у Великом парку, поред кошаркашког игралишта такође је оплемењена новим биљкама.
На простору од око 300 квм изведени су радови на планирању земље, посађена је трава, као и разне врсте украсног шибља, четинарских и лишћарских садница.

Хортикултурним уређењем града тежимо да створимо пријатан амбијент за живот наших суграђана.