Вести

Радови на кошењу и орезивању дрвећа и шибља

           "У склопу пролећног уређења града, Сектор зеленила ЈКП Шумадија Крагујевац  изводи радове на кошењу и орезивању дрвећа и шибља на више локација у граду."

Обавештење - Паркиралиште „Трг Светог Ђорђа“ - код РК „Београд“

            Обавештавамо грађане, кориснике услуга ЈКП Шумадија Крагујевац, да Паркиралиште „Трг Светог Ђорђа“ - код РК „Београд“ неће радити у периоду од 17.04 до 10.05.2019. године због реконструкције.

Презентација постројења за трансформацију отпада у електричну енергију

            Представник италијанске фирме Globalmach Industries LTD, Леонардо Бигони је у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац одржао презентацију о постројењу за трансформацију отпада у електричну енергију.

Обавештење - паркиралиште "Застава"

          Градско веће на седници одржаној 5. априла 2019 године дало је сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП Шумадија Крагујевац о измени цена на посебном паркиралишту "Застава" (Трг Тополиваца - иза старе Заставине управне зграде) које ће се примењивати од 15. априла.

Апел суграђанима

        ЈКП Шумадија Крагујевац је у циљу очувања животне средине и примарне селекције отпада на 60 локација у граду поставило контејнере за раздвајање комуналног и амбалажног отпада,

Кабасти отпад

         У циљу брзог и ефикасног уклањања кабастог отпада, ЈКП Шумадија Крагујевац је одлучила да бесплатно организује акције одношења ове врсте отпада сваке прве и треће суботе у месецу.

Обавештење

"Обавештавамо грађане, кориснике услуга ЈКП Шумадија Крагујевац, да ће се продаја паркинг и станарских карата, као и примање рекламација вршити радним данима у периоду од 07 до 18 сати у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12."

Саопштење за јавност ЈКП Шумадија Крагујевац

            Jавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац поставило је 140 пластичних контејнера за раздвајање секундарних сировина на 60 локација на територији града Крагујевца.

Позив за тендер - ЕБРД

Позив за тендер - Једна фаза

 Наведени клијент намерава да искористи део прихода од зајма, или Гранта којим управља, Европска банка за обнову и развој ('Банка') за горе поменути пројекат. Додатни детаљи о финансирању су следећи: