Lični podaci

Име и презиме: Саша Марковић
e-mail: sasa.markovic@jkpsumadija.rs
Датум  рођења: 28.10.1973. године

Образовање

Висока школа: Машински факултет у Крагујевцу
Стечено образовање: Дипломирани инжењер машинства

Радно искуство

2002-2004. - Градска управа Града Крагујевца - Надзор над радом Јавних комуналних предузећа
2004-2015. -
ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац - Руководилац Погона одржавања водоводне мреже
2015-2019. -
ЈКП ,,Водовод и канализација,, Крагујевац - Руководилац Сектора одржавања
2019. -
ЈКП Шумадија Крагујевац - Координатор Сектора услуга
2019-2022. -
ЈКП Шумадија Крагујевац - Координатор служби логистике
2023- и даље -
ЈКП Шумадија Крагујевац - Извршни директор логистике

Ostalo

2008-2010. - Јавно стамбено предузеће Крагујевац - Председник Управног одбора
2016-2019. - ЈКП Градске тржнице Крагујевац - Председник Надзорног одбора
2020-даље - СПД Раднички д.о.о Крагујевац - Председник Скупштине привредног друштва

Положен Државни испит за рад у органима Државне управе и локалне самоуправе Републике Србије

Сертификати:
Сертификат за имплементацију ИМС-а
Сертификат за интерног проверивача

Страни језици: енглески, руски