Служба корисничког сервиса

У корисничком сервису Сектора јавног транспорта путника обављају се следећи послови:

  • израда персонализованих картица и допуна истих за физичка и правна лица,
  • продаја и допуна неперсонализованих картица,
  • продаја редова вожње и потврда о цени карте,
  • пружање информација корисницима услуга и пријем и решавање рекламација

Персонализована еКГ картица издаје се на име корисника, садржи личне податке и фотографију ради вузуелне контроле и није преносива на другог корисника. Персонализована картица може се израдити само у корисничком сервису Сектора јавног транспорта путника (код Крста).

Цена израде персонализоване картице је 300 динара.

Неперсонализована еКГ картица се може купити на сваком продајном месту по цени од 250 динара и допуњавати жељеним износом кредита који ће се трошити сваки пут када откуцате картицу. Износ са картице може се користити било када, након уплате без временског ограничења.

Од 01.03.2020. године, у возилима јавног превоза у примени је „групна карта“. Једном неперсонализованом еКГ картицом може се валидирати и до 15 корисника.

Дневне временске еКГ картице се могу купити на свим еКГ продајним местима по цени од 40 динара и важе 90 дана од датума куповине.Постоје 3 типа ових карата:

  • Једнодневна временска карта важи 24 сата од момента првог валидирања за неограничени број вожњи у том временском интервалу и  допуном од 215 динара.
  • Тродневна временска карта важи 72 сата од момента првог валидирања за неограничени број вожњи у том временском интрвалу и допуном од 590 динара.
  • Петодневна временска карта важи 120 сати од момента првог валидирања за неограничени број вожњи у том временском интервалу и допуном од 750 динара.

Карта купљена код возача је индивидуална карта за једну вожњу која се продаје код возача. Цена ове карте је 160 динара.

Корисницима јавног транспорта путника омогућено је плаћање вожње Маstercard (Pay Pass) платном картицом. Цена карте која се плаћа на овај начин износи 84 динара.

Руководилац Службе корисничког сервиса је Данијела Васиљевић.