Служба јавне расвете

У оквиру Службе јавне расвете обављају се послови одржавања, замене, поправке и постављања електроинсталација, расвете и јавног осветљења у селима и граду. 

Руководилац Службе јавне расвете је Александар Николић.