Зелена пијаца "Центар"

Зелена пијаца „Центар“ заузима најрепрезентативнији простор у склопу Милошевог венца, односно старог градског језгра и представља вредно архитектонско наслеђе због чега је проглашена културним добром града Крагујевца. О њеном очувању и заштити брине Завод за заштиту споменика културе Крагујевац.

У мају 2020. године започело се са реконструкцијом, адаптацијом и санацијом зелене пијаце „Центар“ и радови обухватају изградњу подземне гараже (53 паркинг места) са уређењем платоа, сређивање парковских површина, реконструкцију матичне зграде, као и изградњу надстрешнице са издвојеним млечним павиљонима.

Управник Зелене пијаце "Центар" је Ана Вујичић.