Пијаца „Аеродром“ изграђена је 2008. год и налази се у истоименом насељу. Најсавременији затворени пијачни објекат површине 3450 м², капацитета 99 тезги, са 37 локала  и опремљеним млечним павиљоном задовољава све високе критеријуме санитарно-техничких услова рада са 9 расхладних витрина.


Управник пијаце "Аеродром" је Весна Лазовић.