Кванташка и сточна пијаца је комплекс који је култивисан 2002. године. Налази се у Индустријској зони града и простире се на површини од 2,4 хектара. На једном хектару смештено је 38 боксева и 150 пијачних места намењених за смештај, чување и продају пољопривредних производа, као  и локал намењен за угоститељску делатност.   
Већи део овог комплекса (1,4 хектара ) служи као сточна пијаца где се традиционално суботом, верским и државним празницима обавља продаја стоке.

Управник Кванташке и сточне пијаце је Андреја Радосављевић.