Служба подизања и одржавања цветних површина

Служба подизања и одржавања цветних површина бави се садњом и одржавањем цветних површина, алпинетума, ружичњака и шибља по граду.

У оквиру ове Службе врши се одржавање ружичњака на површини од 928,14 м2 , одржавање шибља на површини од 10.793,19 м2 и садња, као и одржавање цветних површина на површини од 1.811,54 м².

           
Руководилац Службе подизања и одржавања цветних површина је Гордана Петронијевић.