Служба надзора и одржавања паркова

Служба надзора и одржавања паркова обавља  послове на одржавању и уређењу паркова и парк шума, одржавање зелених површина, садња цветних површина, нега и одржавање дрвореда и други послови из области хортикултурног уређења паркова.

Паркови и парк шуме који улазе у надлежност Службе су:

  • Велики парк
  • Мали парк
  • Креативни парк
  • Спомен парк
  • Парк Илина вода
  • Пиварски парк
  • Парк језеро у Шумарицама
  • Комплекс простор око језера Бубањ 


Руководилац Службе надзора и одржавања паркова је Биљана Тонић