НАБАВКА МЕХАНИЗАЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ 

ЈКП Шумадија Крагујевац у 2020. години набавила је следећу механизацију за следеће секторе:

СЕКТОР НИСКОГРАДЊЕ 

 • Тандемски ваљак за асфалт – 2 комада 
 • Финишер за асфалт – 1 ком. 
 • Ваљак – 1 ком. 
 • Комбинована машина са додатном опремом – 2 комада 
 • Машина за обележавање хоризонталне сигнализације – 1 ком. 
 • Багер „точкаш“ – 1 ком. 
 • Камион „тегљач“ – половни – 2 комада 
 • Камион са кипером и додатном опремом – 4 комада

 

СЕКТОР ЧИСТОЋЕ 

 • Цистерна за прање улица – 1 ком. 
 • Камион аутосмећар – 2 комада 
 • Чистилица – 1 ком.

 

СЕКТОР ПАРКИНГА

 • „Паук“ возило – 1 ком.

 

СЕКТОР ЗЕЛЕНИЛА 

 • Камион кипер са надградњом – 2 комада 

 

 

СЕКТОР ГРОБЉА 

 

 • Мини багер – ровокопач – 1 ком. 
 • Специјално возило за превоз покојника – 2 комада