О нама

О нама

О нама

Успостављање што квалитетније сарадње у остваривању заједничких циљева из делатности нашег предузећа у Граду Крагујевцу подразумева сталан контакт и добру информисаност. Зато вам на овим страницама нудимо све информације о нашим услугама, пројектима и активностима.

Желимо да у сваком тренутку што шира јавност,а поготову корисници наших услуга имају добар увид у делатности ЈКП Шумадија Крагујевац. У сврху пружања што квалитетнијих услуга посебно су нам важне ваше примедбе, сугестије и предлози.

Наша визија је остваривање сарадње са свим заинтересованим друштвеним групама и појединцима, као и заједничко управљање отпадом с циљем сталног смањивања његових количина на оптималан и еколошки прихватљив начин.

Наш свакодневни задатак јесте да одговорним односом према послу, својим стилом и етиком у раду, задобијамо поверење свих садашњих и будућих корисника услуга.

Наша дугорочна пословна оријентација јесте да, улажући у властити развој и технологију, уз континуирану едукацију запослених и корисника услуга, свим грађанима осигурамо најбољу могућу услугу.

Све се може постићи лакше, брже и квалитетније уколико се заједно налазимо на одговорном послу - непосредног чувања животне средине, али и свести о њеној важности.