Вести

У Месној заједници Денино брдо асфалтирана је улица Шумадијске дивизије

Сектор нискоградње ЈКП Шумадија Крагујевац наставља са изградњом путне инфраструкуре у улици Шумадијске дивизије. Радове су обишли чланица Градског већа за комуналне делатности Маја Ангеловска, начелник Градске управе за развој и инвестиције Дејан Ружић, као и чланица Градске управе за комуналне послове Зорица Ђорић.

Настављају се радови на уређењу путне и комуналне инфраструктуре,  како на градском, тако и на сеоском подручју. Данас се изводе завршни радови на асфалтирању улице Шумадијске дивизије у насељу Денино брдо. Овим радовима претходила је изградња водоводне и канализационе инфраструктуре, чиме је решен дугогодишњи проблем житеља.  У наредном периоду најавила бих реконструкцију тротоара у улици Драгослава Срејовића, као и реконструкцију улице Драгољуба Миловановића Бене, рекла је чланица Градског већа Маја Ангеловска.

У оквиру припремних радова у улици Шумадијске дивизије извршено је скидање  постојеће путне подлоге, машински ископ земље, ваљање постељице, као и насипање каменим материјалом. Све шахте и сливници подигнути су на коту нивелете. Као круна свега је уградња асфалтне масе, рекао је руководилац Сектора нискоградње Марко Радисављевић.

У асфалтирање улице у дужини од 180 метара уграђено је 250 тона асфалтне масе. Вредност радова износи око 3,4 милиона динара.