Постављање и обележавање нове сигнализације

Према Решењу Градске управе за развој – Одељења за одржавање путева и регулацију саобраћаја од  15. септембра 2021. године дошло је до промене режима саобраћаја у улицама Јанка Веселиновића, Милована Гушића и Светозара Марковића, као и на раскрсници улица Кнеза Милоша, Карађорђеве и Милована Гушића.

У складу са тим, Служба сигнализације изводи радове на постављању вертикалне и обележавању хоризонталне сигнализације у овим улицама.