Обавештење корисницима јавног транспорта путника - линија бр. 10 Ердеч – Маршић

Од 15.04.2021. године, линија број 10 Ердеч – Маршић продужава се од школе у Маршићу до новоформираног терминуса у улици Драгише Мишовића.