Куповина станарских паркинг карти електронским путем

Куповина станарских паркинг карти електронским путем

ЈКП Шумадија Крагујевац подсећа своје суграђане да куповину станарских паркинг карата могу извршити уплатом на текући рачун 170-30009974000-36 код UniCredit банке уз обавезно навођење у позиву на број регистрације возила.

Уколико странка у позиву на број не упише или погрешно упише податке за регистрацију возила, систем неће препознати уплату.

Напомињемо, да нови корисници само приликом куповине прве станарске паркинг карте неопходно је да донесу потребну документацију у пословнице ЈКП Шумадија Крагујевац у ТПЦ „Раднички“ и на пијаци „Аеродром“ сваког радног дана од 07 до 19 часова и суботом од 08 до 13 часова (лична карта на увид, саобраћајна дозвола на увид, фотокопија Уговора о лизингу - само за оне подносиоце захтева који по том основу користе аутомобил), а сваку наредну куповину могу извршити електронским путем.

Уплате извршене е-банкингом, уплатом у пошти или другим уплатним местима, радним данима након 18:00 сати неће бити евидентиране истог дана, већ након обраде уплате.
Да би Ваша карта била благовремено активирана неопходно је извршити уплату 5 (пет) дана пре првог у текућем месецу.