U okviru Službe izgradnje i održavanja zelenih površina obavljaju se poslovi košenja zelenih površina, podizanja i izgradnje novih zelenih površina i vraćanja u prvobitno stanje uništenih zelenih površina, estetsko oblikovanje šiblja i žive ograde, orezivanje i seča stabala.

Takođe, obavljaju se poslovi izrade idejnih rešenja, kao i projekti za izgradnju i uređenje zelenih površina, postavljanje sistema za zalivanje i travnog busena, kako za potrebe grada, tako i za treća lica.


Rukovodilac Službe izgradnje i održavanja zelenih površina je Slavko Glišović.