Pijaca „Bagremar“ raspolaže sa kapacitetom od 24 tezge sa tendencijom povećanja broja istih, jer opslužuje istoimeno veliko naselje. Trenutno nije u funkciji.