Opšta parkirališta podeljena su u tri zone sa različitim cenama i ograničenim trajanjem parkiranja. Ukupan broj parking mesta na opštim parkiralištima je 4121 (1273 u 0 zoni, 1774 u I zoni i 1074 mesta u II zoni).

Naplata parkinga vrši se:

     • radnim danima: 07:00 do 21:00 sati
     • subotom: 07:00 do 14:00
     • nedeljom i državnim praznicima parking se ne naplaćuje

Plaćanje parkiranja vrši se kupovinom parking karte ili slanjem SMS poruke na sledeće brojeve:

     • 8340 satna parking karta za zonu 0 (maksimalno 120 minuta)
     • 8341 satna parking karta za zonu I
     • 8342 satna parking karta za zonu II
     • 8343 za dnevnu parking kartu u I zoni
     • 8344 za dnevnu parking kartu u II zoniPravo na povlašćene parking karte (stanarske karte) imaju fizička lica koja imaju prebivalište u zoni naplate parkiranja u jednom od 8 sektora, pri čemu svoje pravo mogu koristiti samo u okviru svog sektora u kome se vrši kontrola i naplata parkiranja.

Pravo na pretplatnu kartu za parkiranje imaju fizička i pravna lica, kao i preduzetnici bez obzira na zonu u kojoj se nalazi prebivalište ili poslovni prostor pravnog lica, odnosno preduzetnika. Ovoj kategoriji korisnika parking karte se izdaju na mesečnom i šestomesečnom nivou. Pretplatna parking karta omogućava korisniku da na parking mestu ostane u neograničenom vremenskom periodu, ali mu ne omogućava niti garantuje slobodno parking mesto.

Povlašćene karte za osobe sa invaliditetom mogu dobiti lica koja poseduju Rešenje Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu kojim je utvrđeno da ispunjavaju uslove.Oni  mogu opšta i posebna parkirališta koristiti besplatno, a uz posedovanje odgovarajuće nalepnice koju izdaje JKP Šumadija Kragujevac.

Rukovodilac Službe opštih parkirališta je Miloš Ćuić.