U okviru Službe javne rasvete obavljaju se poslovi održavanja, zamene, popravke i postavljanja elektroinstalacija, rasvete i javnog osvetljenja u selima i gradu.

Rukovodilac Službe javne rasvete je Aleksandar Nikolić