U okviru Službe dimničara organizuju se sledeći poslovi:

  • Čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala i kotlova,
  • Čišćenje i odmašćivanje ventilacionih kanala.

 Rukovodilac Službe dimničara je Mirko Perišić