Лични подаци

Име и презиме: Иван Ступић
Датум рођења: 25.08.1981. године

Образовање

Висока школа: Правни факултет у Крагујевцу
Стечено образовање: Дипломирани правник

Радно искуство

2008-2009 - Општина Чајниче – Административно финансијска служба
2009 - „Бонус група“ доо Београд – пословни секретар
2012-и даље ЈКП“Водовод и канализација“ Крагујевац - Руководилац Сектора правних, кадровских и општих послова

Остало

 • Положен државни стручни испит
 • Члан Скупштине привредног друштва Слободна зона "Шумадија" 2019-2020.
 • Члан Скупштине Удружења за техологију воде и санитарно инжењерство
 • Завршена обука : Управљање конфликтима
 • Завршена обука за увођење стандарда 22000
 • Семинар Заштита података о личности -сертификат
 • Завршен курс „Спречавање мобинга“ –сертификат
 • Завршен курс „Пословне комуникације“- сертификат
 • Завршена обука за имплементацију система менаџмента –сертификат
 • Завршена обука : База правних прописа „Параграф нет-сертификат
 • Едукација: Пословање јавних предузећа у новонасталим околностима 2020 године -сертификат
 • Едукација : Корпоративно управљање –сертификат
 • Завршен курс : Енглески језик – почетни ниво-сертификат
 • Објављена 3 стручна рада на међународним конференцијама