Служба димничара

    У оквиру Службе димничара организују се следећи послови:
  • Чишћење димњака и димоводних канала и котлова,
  • Чишћење и одмашћивање вентилационих канала. 
    Руководилац Службе димничара је Мирко Перишић