Служба општих паркиралишта

Општа паркиралишта подељена су у три зоне са различитим ценама и ограниченим трајањем паркирања. Укупан број паркинг места на општим паркиралиштима је 6200 ( 2240 у 0 зони, 2877 у I зони и 1083 места у II зони).

Наплата паркинга врши се:

  • радним данима: 07:00 до 21:00 сати

  • суботом: 07:00 до 14:00

  • недељом и државним празницима паркинг се не наплаћује 

Плаћање паркирања врши се куповином паркинг карте или слањем СМС поруке на следеће бројеве:

  • 8340 сатна паркинг карта за зону 0 (максимално 120 минута)

  • 8341 сатна паркинг карта за зону I

  • 8342 сатна паркинг карта за зону II

  • 8343 за дневну паркинг карту у I зони

  • 8344 за дневну паркинг карту у II зони 

Право на повлашћене паркинг карте (станарске карте) имају физичка лица која имају пребивалиште у зони наплате паркирања у једном од 11 сектора, при чему своје право могу користити само у оквиру свог сектора у коме се врши контрола и наплата паркирања.

Право на претплатну карту за паркирање имају физичка и правна лица, као и предузетници без обзира на зону у којој се налази пребивалиште или пословни простор правног лица, односно предузетника. Овој категорији корисника паркинг карте се издају на месечном и шестомесечном нивоу. Претплатна паркинг карта омогућава кориснику да на паркинг месту остане у неограниченом временском периоду, али му не омогућава нити гарантује слободно паркинг место.

Повлашћене карте за особе са инвалидитетом могу добити лица која поседују Решење Градске управе за здравствену и социјалну заштиту којим је утврђено да испуњавају услове.Они  могу општа и посебна паркиралишта користити бесплатно, а уз поседовање одговарајуће налепнице коју издаје ЈКП Шумадија Крагујевац.

Руководилац Службе општих паркиралишта је Драган Искреновић.