Сектор паркинга

Image

Основна делатност Сектора паркинга је:

  • управљање и коришћење јавних гаража и простора за паркирање на територији града Крагујевца
  • уклањање непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оптерећују јавне површине
  • други послови који се односе на рад паркиралишта

У надлежности Сектора паркинга су:

  • Служба општих паркиралишта
  • Служба посебних паркиралишта
  • Служба одношења и блокирања непрописно паркираних возила 

Од 1. децембра 2020. год. у оквиру Сектора паркинга почела је са радом прва надземна вишеетажна блоковска гаража на локацији посебног паркиралишта у ул. Кнеза Милоша.

Са 200 паркинг места, од којих је 3 предвиђено за пуњење електричних аутомобила и 10 паркинг места за особе са инвалидитетом, овај еколошки објекат, изграђен по савременим стандардима поседује соларне панеле који обезбеђују потребну енергију за рад гараже.

Руководилац Сектора паркинга је др Гордана Тодоровић, дипл.инж. информатике.

 е-mail: gordana.todorovic@jkpsumadija.rs   e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs

Image