Image

Основна делатност Сектора паркинга је:

  • управљање и коришћење јавних гаража и простора за паркирање на територији града Крагујевца
  • уклањање непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оптерећују јавне површине
  • други послови који се односе на рад паркиралишта

У надлежности Сектора паркинга су:

  • Служба општих паркиралишта
  • Служба посебних паркиралишта
  • Служба одношења и блокирања непрописно паркираних возила 

ЈКП Шумадија Крагујевац је у октобру 2019. године започело са изградњом прве надземне вишеетажне блоковске гараже на локацији посебног паркиралишта ул. Кнеза Милоша (иза посластичарнице „Срце“).

Гаража ће имати 200 паркинг места, од којих је три предвиђено за особе са инвалидитетом, као и место за пуњење електричних аутомобила.

Ово је еколошка гаража јер поседује енергетски ефикасна решења, па ће поред места за пуњење електричних аутомобила поседовати и соларне панеле, који ће производити енергију неопходну за рад гараже.

Руководилац Сектора паркинга је Гордана Тодоровић, дипл.инж. информатике.

 е-mail: gordana.todorovic@jkpsumadija.rs   e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs

Image