Огласи

 

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 12.00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 25.09.2023.

Датум лицитације: 29.09.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 11.15 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 29.09.2023. у 10.45 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 28.09.2023. у 10.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 28.09.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 22.09.2023.

- Датум лицитације: 22.09.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 15.09.2023.

- Датум лицитације: 11.09.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 04.09.2023.

- Датум лицитације: 07.09.2023. у 08.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 31.08.2023.

- Датум лицитације: 28.08.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 21.08.2023.

- Датум лицитације: 25.08.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 12.00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 10.45 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 23.08.2023. у 10.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 22.08.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 14.08.2023.

- Датум лицитације: 28.07.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 20.07.2023.

- Датум лицитације: 25.07.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.07.2023.

Датум лицитације: 26.07.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.07.2023.

- Датум лицитације: 25.07.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 24.07.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 21.07.2023. у 12.00 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 21.07.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 21.07.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 21.07.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.07.2023.

- Датум лицитације: 14.07.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас 

Датум објаве: 07.07.2023.

- Датум лицитације: 29.06.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 22.06.2023.

- Датум лицитације: 27.06.2023. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.06.2023.

- Датум лицитације: 23.06.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 20.06.2023.

- Датум лицитације: 23.06.2023. у 11.00 ч - у Индусријској 12 просторије ЈКП Шумадија Крагујевац

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг.

Оглас

Датум објаве: 16.06.2023.

- Датум лицитације: 20.06.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме

Оглас

Датум објаве: 13.06.2023.

- Датум лицитације: 21.06.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за пословни простор у оквиру Пијаца.

Оглас

Датум објаве: 09.06.2023.

- Датум лицитације: 13.06.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп места за продају пољопривредних производа (бостана) из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 14.06.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 13.06.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2023.

- Датум лицитације: 29.05.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 22.05.2023.

Датум лицитације: 29.05.2023. у 11.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 13:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 25.05.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 24.05.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.05.2023.

- Датум лицитације: 23.05.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 12.05.2023.

- Датум лицитације: 17.05.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 09.05.2023.

- Датум лицитације: 27.04.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 20.04.2023.

Датум лицитације: 28.04.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 24.04.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 24.04.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 24.04.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 27.04.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 26.04.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

 - Датум лицитације: 26.04.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 26.04.2023. у 10:00ч - на пијаци "Ердоглија" ул.Александра Саше Чанчаревића бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 19.04.2023.

- Датум лицитације: 28.03.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.03.2023.

 - Датум лицитације: 28.03.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.03.2023.

- Датум лицитације: 27.03.2023. у 10:00ч - на пијаци "Ердоглија" ул.Александра Саше Чанчаревића бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 24.03.2023. у 11:30ч - на пијаци "Станово" ул.Краљевачког батаљона бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора -пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 24.03.2023. у 11:00ч - на пијаци "Станово" ул.Краљевачког батаљона бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 24.03.2023. у 11:45ч - на пијаци "Бубањ" ул.Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 24.03.2023. у 12:15ч - на пијаци "Бресница" ул.Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 23.03.2023. у 10:00ч - на "Кванташкој" пијаци ул.Складишни центар бб

Јавна лицитација за закуп пијачног простора

Оглас

Датум објаве: 17.03.2023.

- Датум лицитације: 29.03.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословних простора

Оглас

Датум објаве: 14.03.2023.

- Датум лицитације: 20.03.2023. у 12:00 ч - "Депо" ЈКП Шумадија Крагујевац, Лепенички булевар бб

Јавна лицитација за продају одбачених, хаварисаних и других возила која власници нису преузели а која су уклоњена од стране ЈКП Шумадија Крагујевац по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе.

Оглас

Датум објаве: 10.03.2023.

- Датум лицитације: 17.03.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 09.03.2023.

- Датум лицитације: 03.03.2023. у 12:00 ч - "Депо" ЈКП Шумадија Крагујевац, Лепенички булевар бб

Јавна лицитација за продају одбачених, хаварисаних и других возила која власници нису преузели а која су уклоњена од стране ЈКП Шумадија Крагујевац по налогу надлежних државних органа и органа локалне самоуправе.

Оглас

Датум објаве: 27.02.2023.

- Датум лицитације: 24.02.2023. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

Датум лицитације: 24.02.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

 - Датум лицитације: 24.02.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 23.02.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.02.2023.

- Датум лицитације: 09.02.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 02.02.2023.

- Датум лицитације: 30.01.2023. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.01.2023.

- Датум лицитације: 27.01.2023. у 13:30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.01.2023.

- Датум лицитације: 27.01.2023. у 10ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора за рекламирање којима располаже ЈКП Шумадија Крагујевац.

Оглас

Датум објаве: 19.01.2023.

- Датум лицитације: 26.01.2023. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

Датум лицитације: 27.01.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 25.01.2023. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.01.2023.

- Датум лицитације: 18.01.2023. у 10ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора за рекламирање којима располаже ЈКП Шумадија Крагујевац.

Оглас

Датум објаве: 11.01.2023.

- Датум лицитације: 13.01.2023. у 13:30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 06.01.2023.

Датум лицитације: 29.12.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 22.12.2022.

- Датум лицитације: 28.12.2022. у 12:00 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.12.2022.

- Датум лицитације: 28.12.2022. у 11:00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.12.2022.

- Датум лицитације: 27.12.2022. у 13:30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.12.2022.

- Датум лицитације: 23.12.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 23.12.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 23.12.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 23.12.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 22.12.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 16.12.2022.

- Датум лицитације: 12.12.2022. у 13:30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 05.12.2022.

- Датум лицитације: 02.12.2022. у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг. 

Оглас

Датум објаве: 23.11.2022.

Датум лицитације: 29.11.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 22.11.2022.
 

- Датум лицитације: 30.11.2022. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.11.2022.

- Датум лицитације: 28.11.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.11.2022.

- Датум лицитације: 29.11.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.11.2022.

- Датум лицитације: 25.11.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.

- Датум лицитације: 25.11.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.

- Датум лицитације: 25.11.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.
 

- Датум лицитације: 25.11.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.

- Датум лицитације: 24.11.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2022.

- Датум лицитације: 09.11.2022. у 12.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 01.11.2022.

- Датум лицитације: 28.10.2022. у 12.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.10.2022.

Датум лицитације: 26.10.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.10.2022.
 

- Датум лицитације: 26.10.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.10.2022.

- Датум лицитације: 28.10.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 18.10.2022.

- Датум лицитације: 25.10.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.

- Датум лицитације: 25.10.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.
 

- Датум лицитације: 25.10.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.

- Датум лицитације: 25.10.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.

- Датум лицитације: 24.10.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 17.10.2022.

- Датум лицитације: 20.10.2022. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 12.10.2022.

- Датум лицитације: 07.10.2022. у 13.30 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 28.09.2022.
 

Датум лицитације: 27.09.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 28.09.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.
 

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 29.09.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.
 

- Датум лицитације: 28.09.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 28.09.2022. у 10ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп рекламног простора на паркинг кућицама на 9 локација у граду Крагујевцу.

Оглас

Датум објаве: 20.09.2022.

- Датум лицитације: 20.09.2022. у 12.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 06.09.2022.

- Датум лицитације: 14.09.2022. у 10ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп рекламног простора на паркинг кућицама на 9 локација у граду Крагујевцу.

Оглас

Датум објаве: 06.09.2022.

- Датум лицитације: 30.08.2022. у 12ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (локала).

Оглас

Датум објаве: 23.08.2022.

- Датум лицитације: 25.08.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 17.08.2022.

- Датум лицитације: 26.08.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 26.08.2022. у 11.45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 26.08.2022. у 11.30 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - пољопривредни производи

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022. 

- Датум лицитације: 26.08.2022. у 11.00 ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73 батаљона  бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" - занатско непрехрамбени производи

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 24.08.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 24.08.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

Датум лицитације: 29.08.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 16.08.2022.

- Датум лицитације: 27.07.2022. у 13.30 ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на  "Шареној" пијаци

Оглас
Датум објаве: 20.07.2022.

- Датум лицитације: 26.07.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас
Датум објаве: 20.07.2022.
 

- Датум лицитације: 26.07.2022. у 12.00 ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас
 Датум објаве: 18.07.2022. 

- Датум лицитације: 27.07.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Кванташ" ул. Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 18.07.2022.  

- Датум лицитације: 25.07.2022. у 12.15 ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.07.2022. 
 

- Датум лицитације: 25.07.2022. у 11.30 ч - на пијаци "Станово" ул. Краљевачког батаЉона  бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас
 Датум објаве: 18.07.2022.
 

- Датум лицитације: 25.07.2022. у 11.00 ч - на пијаци "Станово" ул. Краљевачког батаЉона бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас
 Датум објаве: 18.07.2022.
 

- Датум лицитације: 25.07.2022. у 10.00 ч - на пијаци "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас
Датум објаве: 18.07.2022. 

- Датум лицитације: 14.07.2022. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреној локацији.

Оглас

Датум објаве: 05.07.2022.

- Датум лицитације: 29.06.2022. у 11ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска бр. 4 Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (локала).

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.

- Датум лицитације: 28.06.2021. у 12:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.
 

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.
 

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 10ч - на пијаци "Ердоглија"

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 21.06.2022.

- Датум лицитације: 28.06.2022. у 13ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

 Датум објаве: 17.06.2022.

- Датум лицитације: 27.06.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.06.2022.
 

- Датум лицитације: 27.06.2022. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 17.06.2022.

- Датум лицитације: 23.06.2022. у 12ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг. 

Оглас

Датум објаве: 16.06.2022. 

- Датум лицитације: 15.06.2022. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреној локацији.

Оглас

Датум објаве: 08.06.2022.

- Датум лицитације: 14.06.2022. у 12ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг. 

Оглас

Датум објаве: 06.06.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 13:30ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

 Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2021. у 12:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 12:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 12:00ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

 Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 10ч - на пијаци "Ердоглија"

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 27.05.2022.

- Датум лицитације: 31.05.2022. у 9ч - на "Кванташкој" пијаци ул. Складишни центар бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 26.05.2022.

- Датум лицитације: 30.05.2022. у 11ч - службена просторија пијацe Аеродром, Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора.

Оглас

Датум објаве: 20.05.2022.

- Датум лицитације: 20.05.2022. у 12.00ч - Индустријска бр.12 Крагујевац

Јавна лицитација продаја секундарних сировина - старо гвожђе по кг.

Оглас

Датум објаве: 11.05.2022.  

- Датум лицитације: 26.04.2022. у 11.00ч - на пијаци "Аеродром" ул. Светогорска  бр.4 Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 20.04.2022. 
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 10.00ч - на пијаци "Ердоглија" ул. Александра Саше Чанчаревића  бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.  
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 11.00ч - на пијаци "Станово" ул. Краљевачког батаљона  бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.    
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 11.15ч - на пијаци "Станово" ул. Краљевачког батаљона  бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.   
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 11.30ч - на пијаци "Бубањ" ул. Светозара Марковића бр. 73 Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.   
 

- Датум лицитације: 27.04.2022. у 12ч - на пијаци "Бресница" ул. Радомира Бугарског бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022.  
 

- Датум лицитације: 21.04.2022. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци ул. Складишни центар бб Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022. 

- Датум лицитације: 28.04.2022. у 11ч - службена просторија пијаца Аеродром, Светогорска бр. 4 Крагујевац

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора.

Оглас

Датум објаве: 19.04.2022. 

- Датум лицитације: 31.03.2022. у 12ч - службена просторија ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр. 12

Јавна лицитација за давање у закуп дела локала као магацински простор.

Оглас

Датум објаве: 25.03.2022.

- Датум лицитације: 29.03.2022. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.03.2022.
 

- Датум лицитације: 25.03.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.03.2022.

- Датум лицитације: 25.03.2022. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 17.03.2022.

- Датум лицитације: 24.03.2021. у 12:00ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.

- Датум лицитације: 24.03.2022. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.
 

- Датум лицитације: 24.03.2022. у 11;15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.

- Датум лицитације: 24.03.2022. у 11:00ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.

- Датум лицитације: 23.03.2022. у 11ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 16.03.2022.

- Датум лицитације: 21.03.2022. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 15.03.2022. 

- Датум лицитације: 28.02.2021. у 12:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 12:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.
 

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 11ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.

- Датум лицитације: 28.02.2022. у 09ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 19.02.2022.
 

- Датум лицитације: 25.02.2022. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 17.02.2022.

- Датум лицитације: 25.02.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.02.2022.

- Датум лицитације: 25.02.2022. у 10ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијацама.

Оглас

Датум објаве: 17.02.2022.

- Датум лицитације: 11.02.2022. у 11ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 04.02.2022.

- Датум лицитације: 09.02.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијацама.

Оглас

 Датум објаве: 01.02.2022.

- Датум лицитације: 31.01.2022. у 11ч - службена просторија ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр. 12

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног места на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 24.01.2022. 

- Датум лицитације: 28.01.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијацама.

Оглас

Датум објаве: 20.01.2022.

- Датум лицитације: 27.01.2022. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 20.01.2022.

- Датум лицитације: 28.01.2022. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.01.2022.
 

- Датум лицитације: 26.01.2022. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2022. 

- Датум лицитације: 26.01.2022. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 18.01.2022. 

- Датум лицитације: 26.01.2022. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 18.01.2022. 

- Датум лицитације: 26.01.2022. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 18.01.2022. 

- Датум лицитације: 25.01.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 18.01.2022.

- Датум лицитације: 25.01.2022. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 18.01.2022.

- Датум лицитације: 14.01.2022. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 05.01.2022.

- Датум лицитације: 29.12.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 22.12.2021.

- Датум лицитације: 29.12.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.12.2021. 

- Датум лицитације: 28.12.2021. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 21.12.2021. 

- Датум лицитације: 28.12.2021. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

 

 Датум објаве: 21.12.2021.

- Датум лицитације: 28.12.2021. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

 Датум објаве: 21.12.2021.

- Датум лицитације: 28.12.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

 

 Датум објаве: 21.12.2021.

- Датум лицитације: 28.12.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 21.12.2021.

- Датум лицитације: 27.12.2021. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 17.12.2021.

- Датум лицитације: 27.12.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.12.2021.

- Датум лицитације: 03.12.2021. у 11ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 30.11.2021.

- Датум лицитације: 29.11.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 22.11.2021.

- Датум лицитације: 29.11.2021. у 10:30ч - "на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора -локал на "Бозман" гробљу

Оглас

Датум објаве: 22.11.2021.

- Датум лицитације: 26.11.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.11.2021.

- Датум лицитације: 26.11.2021. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 18.11.2021.

- Датум лицитације: 25.11.2021. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2021.
 

- Датум лицитације: 25.11.2021. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.11.2021.

- Датум лицитације: 25.11.2021. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 17.11.2021.

- Датум лицитације: 25.11.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 17.11.2021.

- Датум лицитације: 24.11.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

 Датум објаве: 17.11.2021.

- Датум лицитације: 24.11.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.11.2021.

- Датум лицитације: 29.10.2021. у 10ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

 Датум објаве: 21.10.2021.

- Датум лицитације: 29.10.2021. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 21.10.2021. 

- Датум лицитације: 29.10.2021. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

 Датум објаве: 21.10.2021. 

- Датум лицитације: 29.10.2021. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 21.10.2021. 

- Датум лицитације: 29.10.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

 Датум објаве: 21.10.2021.

- Датум лицитације: 28.10.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 21.10.2021.

- Датум лицитације: 26.10.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.10.2021. 

- Датум лицитације: 26.10.2021. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 20.10.2021.

- Датум лицитације: 25.10.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 19.10.2021.

- Датум лицитације: 22.10.2021. у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине - старо гвожђе по кг. 

Оглас

Датум објаве: 15.10.2021.

- Датум лицитације: 21.10.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп локала на пијацама "Аеродром","Шарена", "Бубањ" и "Ердоглија" .

Оглас

Датум објаве: 15.10.2021. 

- Датум лицитације: 30.09.2021. у 11ч - "ЈКП Шумадија Крагујевац" Индустријска 12,канцеларија бр. 9

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора -локал на "Бозман" гробљу

Оглас

 Датум објаве: 24.09.2021.

- Датум лицитације: 27.09.2021. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 20.09.2021. 

- Датум лицитације: 29.09.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.09.2021. 

- Датум лицитације: 29.09.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп локала на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 20.09.2021. 

- Датум лицитације: 28.09.2021. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.09.2021.

- Датум лицитације: 28.09.2021. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 17.09.2021.

- Датум лицитације: 28.09.2021. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

 Датум објаве: 17.09.2021.

- Датум лицитације: 27.09.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 17.09.2021.

- Датум лицитације: 24.09.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 17.09.2021.

- Датум лицитације: 24.09.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.09.2021.

- Датум лицитације: 07.09.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора.

Оглас

Датум објаве: 30.08.2021.  

- Датум лицитације: 26.08.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.08.2021. 

- Датум лицитације: 27.08.2021. у 10ч - на "Кванташкој" пијаци Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 17.08.2021. 

- Датум лицитације: 25.08.2021. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 17.08.2021.

- Датум лицитације: 25.08.2021. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 17.08.2021.

- Датум лицитације: 25.08.2021. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 17.08.2021.

- Датум лицитације: 25.08.2021. у 10:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 17.08.2021.

- Датум лицитације: 24.08.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 17.08.2021.

- Датум лицитације: 24.08.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија". 

Оглас

Датум објаве: 17.08.2021.

- Датум лицитације: 13.08.2021. у 11ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп локала-ресторана "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 09.08.2021.

- Датум лицитације: 29.07.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.07.2021. 

- Датум лицитације: 28.07.2021. у 09.30ч - на "Кванташкој" пијаци Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

Датум објаве: 19.07.2021. 

- Датум лицитације: 26.07.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (локали) на пијаци "Аеродром".

Оглас

 Датум објаве: 19.07.2021. 

- Датум лицитације: 23.07.2021. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

Датум објаве: 16.07.2021. 

- Датум лицитације: 23.07.2021. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

Датум објаве: 16.07.2021. 

- Датум лицитације: 23.07.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 16.07.2021.

- Датум лицитације: 23.07.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 16.07.2021. 

- Датум лицитације: 27.07.2021. у 11ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 16.07.2021.

- Датум лицитације: 22.07.2021. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреној локацији.

Оглас

Датум објаве: 15.07.2021.

- Датум лицитације: 16.07.2021. у 10ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 08.07.2021. 

- Датум лицитације: 29.06.2021. у 10.30ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

 Датум објаве: 23.06.2021.
 

- Датум лицитације: 28.06.2021. у 11ч - "ЈКП Шумадија Крагујевац" Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора -локал на "Бозман" гробљу

Оглас

 Датум објаве: 22.06.2021. 
 

- Датум лицитације: 29.06.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

 Датум објаве: 22.06.2021. 

- Датум лицитације: 29.06.2021. у 11.00ч - на пијаци "Аеродром" Светогорска бр. 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног места са пијачном опремом -тезгом на пијаци "Аеродром".

Оглас

  Датум објаве: 22.06.2021.

- Датум лицитације: 29.06.2021. у 09.30ч - на "Кванташкој" пијаци Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци.

Оглас

 Датум објаве: 21.06.2021.
 

- Датум лицитације: 25.06.2021. у 11.30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

 Датум објаве: 21.06.2021. 

- Датум лицитације: 25.06.2021. у 11.30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 21.06.2021.

- Датум лицитације: 25.06.2021. у 10.30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

 Датум објаве: 21.06.2021.

- Датум лицитације: 25.06.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп простора и пијачне опреме на пијаци "Станово" за продају пољопривредних производа.

Оглас

 Датум објаве: 21.06.2021.
 

- Датум лицитације: 23.06.2021. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреној локацији.

Оглас

 Датум објаве: 16.06.2021.

- Датум лицитације: 24.06.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме путем јавне лицитације усменим надметањем.

Оглас

 Датум објаве: 16.06.2021.

- Датум лицитације: 14.06.2021. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 08.06.2021.

- Датум лицитације: 11.06.2021. у 12ч - у службеној просторији предузећа

Јавна лицитација за давање у закуп локала од 25,20 м2 и локала од 12,00 м2 на Бозман гробљу, Кикиндска бб.

Оглас

Датум објаве: 03.06.2021.

- Датум лицитације: 11.06.2021. у 10:30ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп локала на пијацама "Ердоглија", "Аеродром" и "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 03.06.2021.

- Датум лицитације: 26.05.2021. у 10:30ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп локала на пијацама "Ердоглија", "Аеродром" и "Бубањ"

Оглас

 Датум објаве: 21.05.2021.

- Датум лицитације: 28.05.2021. у 10ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Кванташкој" пијаци и пијаци "Аеродром"

Оглас

 Датум објаве: 21.05.2021.

- Датум лицитације: 28.05.2021. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 20.05.2021.

- Датум лицитације: 28.05.2021. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 20.05.2021.
 

- Датум лицитације: 28.05.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 20.05.2021.
 

- Датум лицитације: 28.05.2021. у 10:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме (занатско-непрехрамбени производи и производи домаће радиности) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 20.05.2021.
 

- Датум лицитације: 28.05.2021. у 09:30ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.05.2021.

- Датум лицитације: 27.05.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 20.05.2021.

- Датум лицитације: 27.05.2021. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

 Датум објаве: 20.05.2021.

- Датум лицитације: 27.05.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

 Датум објаве: 20.05.2021.

- Датум лицитације: 25.05.2021. у 11ч - у службеној просторији предузећа

Јавна лицитација за давање у закуп локала од 25,20 м2 и локала од 12,00 м2 на Бозман гробљу, Кикиндска бб.

Оглас

Датум објаве: 17.05.2021.

- Датум лицитације: 29.04.2021. у 10ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Кванташкој" пијаци и пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 26.04.2021.

- Датум лицитације: 29.04.2021. у 10:30ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 22.04.2021. 

- Датум лицитације: 28.04.2021. у 13ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 21.04.2021. 

- Датум лицитације: 28.04.2021. у 12:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме (занатско-непрехрамбени производи и производи домаће радиности) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 21.04.2021. 

- Датум лицитације: 28.04.2021. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 21.04.2021. 

- Датум лицитације: 28.04.2021. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.04.2021. 

- Датум лицитације: 28.04.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 21.04.2021. 

- Датум лицитације: 28.04.2021. у 09ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.04.2021.

- Датум лицитације: 30.03.2021. у 10:30ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (локали) на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 24.03.2021.

- Датум лицитације: 31.03.20201 у 10ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп локала бр. 17 на пијаци "Аеродром", површине 57,47 м2 и пословни простор - ресторан са наткривеном терасом површине 72,74 м2

Оглас

Датум објаве: 24.03.2021.

- Датум лицитације: 29.03.2021. у 10ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 19.03.2021.

- Датум лицитације: 29.03.2021. у 10:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме (занатско-непрехрамбени производи и производи домаће радиности) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 19.03.2021.

- Датум лицитације: 29.03.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 19.03.2021.

- Датум лицитације: 29.03.2021. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 19.03.2021. 

- Датум лицитације: 26.03.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 19.03.2021. 

- Датум лицитације: 25.03.2021. у 10:30ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.03.2021. 

- Датум лицитације: 26.03.2021. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 18.03.2021.

- Датум лицитације: 26.02.2021. у 10ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (локала) на "Аеродром" и "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 19.02.2021.

- Датум лицитације: 25.02.2021. у 10:30ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (локала) на пијацама "Аеродром" и "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 19.02.2021.

- Датум лицитације: 26.02.2021. у 11:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 18.02.2021.  

- Датум лицитације: 26.02.2021. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.02.2021. 

- Датум лицитације: 26.02.2021. у 11:30ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме (занатско-непрехрамбени производи и производи домаће радиности) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 18.02.2021.

- Датум лицитације: 26.02.2021. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 18.02.2021.

- Датум лицитације: 25.02.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.02.2021. 

- Датум лицитације: 25.02.2021. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 18.02.2021.

- Датум лицитације: 26.02.2021. у 09:30ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 18.02.2021.

- Датум лицитације: 25.02.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 18.02.2021.

- Датум лицитације: 29.01.2021. у 10:45ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме (занатско-непрехрамбени производи и производи домаће радиности) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 22.01.2021.

- Датум лицитације: 29.01.2021. у 11:15ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 22.01.2021.

- Датум лицитације: 29.01.2021. у 12ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 22.01.2021.

- Датум лицитације: 29.01.2021. у 11ч - пијаца "Бубањ" - Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 22.01.2021. 

- Датум лицитације: 29.01.2021. у 10ч - пијаца "Ердоглија" - Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 22.01.2021. 

- Датум лицитације: 28.01.2021. у 11ч - пијаца "Аеродром" - Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 21.01.2021. 

- Датум лицитације: 28.01.2021. у 10ч - "Кванташка" пијаца - Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.01.2021. 

- Датум лицитације: 28.01.2021. у 12ч - "Шарена" пијаца - Београдска 30б

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора и пијачне опреме на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.01.2021.

- Датум лицитације: 14.01.2021. у 10ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за издавање 2 пословна простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 11.01.2021.

- Датум лицитације: 29.12.2020 у 09ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места (Бокс са пијачним местом, пијачна места редни број од 37-150) на Кванташкој пијаци, Складишни центар бб

Оглас

Датум објаве: 22.12.2020. 

- Датум лицитације: 30.12.2020. у 08:30ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром", локал бр. 14 површине 20,5 м2 и пијачно место на Шареној пијаци, површине 4,00 м2

Оглас

Датум објаве: 18.12.2020. 

- Датум лицитације: 26.11.2020. у 8ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места Кванташ

Оглас

Датум објаве: 23.11.2020.  
 

- Датум лицитације: 26.11.2020. у 10ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за издавање пијачног простора Аеродром

Оглас

Датум објаве: 20.11.2020.  
 

- Датум лицитације: 26.11.2020. у 8.30ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за издавање пијачног простора  Ердоглија

Оглас

Датум објаве: 20.11.2020.  
 

- Датум лицитације: 26.11.2020. у 8ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за издавање пијачног простора Бресница

Оглас

Датум објаве: 20.11.2020.  
 

- Датум лицитације: 26.11.2020. у 8.15 и 8.20ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за издавање пијачног простора Станово

Оглас 1

Оглас 2

Датум објаве: 20.11.2020.  
 

- Датум лицитације: 27.11.2020. у 8ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора Аеродром

Оглас

Датум објаве: 20.11.2020.  

- Датум лицитације: 26.11.2020. у 12ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за издавање тезги и локала у службеним просторијама "Шарене" пијаце

Оглас

Датум објаве: 20.11.2020.   

- Датум лицитације: 27.11.2020. у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за продају средстава предузећа као секундарне сировине-старо гвожђе и лим

Оглас

Датум објаве: 18.11.2020.  

- Датум лицитације: 29.10.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци. 

Оглас

Датум објаве: 21.10.2020. 

- Датум лицитације: 29.10.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром".

Оглас

Датум објаве: 21.10.2020.

- Датум лицитације: 29.10.2020. у 10ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром", локал бр. 26 површине 21 м2 и магацински простор површине 21,46 м2

Оглас

Датум објаве: 12.10.2020.

- Датум лицитације: 20.10.2020 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 12.10.2020.

- Датум лицитације: 16.10.2020. у 10:30ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово" за продају занатско-непрехрамбених производа и производа домаће радиности.

Оглас

 Датум објаве: 09.10.2020.

- Датум лицитације: 16.10.2020. у 10ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

 Датум објаве: 09.10.2020.

- Датум лицитације: 16.10.2020 у 12ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 09.10.2020.

- Датум лицитације: 16.10.2020. у 11:00ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 09.10.2020. 

- Датум лицитације: 14.10.2020. у 10ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром", локал бр. 16 површине 17,5 м2

Оглас

Датум објаве: 05.10.2020.

- Датум лицитације: 30.09.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром", локал бр. 15 површине 16,5 м2

Оглас

Датум објаве: 23.09.2020.  

- Датум лицитације: 29.09.2020. у 10ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром", локал бр. 13 површине 21 м2

Оглас

Датум објаве: 21.09.2020.  

- Датум лицитације: 29.09.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 11:15ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово" за продају непрехрамбене робе.

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 12ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 10ч - пијаца Бубањ, Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020. 

- Датум лицитације: 28.09.2020 у 10:30ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020.

- Датум лицитације: 29.09.2020. у 10:30ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 18.09.2020.

- Датум лицитације: 24.09.2020 у 11ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 16.09.2020.

- Датум лицитације: 28.08.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

Датум објаве: 24.08.2020.

- Датум лицитације: 27.08.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 19.08.2020.

- Датум лицитације: 27.08.2020 у 10ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 19.08.2020.

- Датум лицитације: 25.08.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора (7 пијачних тезги) на пијаци "Станово"

Оглас

  Датум објаве: 18.08.2020. 

- Датум лицитације: 25.08.2020 у 10ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора (3 пијачнe тезгe) на пијаци "Станово"

Оглас

  Датум објаве: 18.08.2020. 

- Датум лицитације: 25.08.2020 у 12ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

 Датум објаве: 18.08.2020. 

- Датум лицитације: 21.08.2020 у 11ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

  Датум објаве: 14.08.2020.

- Датум лицитације: 05.08.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

 Датум објаве: 29.07.2020.

- Датум лицитације: 30.07.2020 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 29.07.2020 у 12ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 30.07.2020 у 12ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 29.07.2020. у 10ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12, канцеларија бр 9. 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (један локал бр. 11, површине 21м2) на пијаци "Аеродром"

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора (један локал бр. 1А-2б, површине 23,17м2) на "Шареној" пијаци.

Оглас

 Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 29.07.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 22.07.2020.

- Датум лицитације: 20.07.2020. у 09ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 14.07.2020. 

- Датум лицитације: 17.07.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора (10 пијачних тезги) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 13.07.2020.

- Датум лицитације: 17.07.2020 у 10ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора (4 пијачне тезге) на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 13.07.2020. 

- Датум лицитације: 08.07.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

 Датум објаве: 01.07.2020. 

- Датум лицитације: 07.07.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

 Датум објаве: 30.06.2020. 

- Датум лицитације: 09.07.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

Датум објаве: 30.06.2020. 

- Датум лицитације: 10.07.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 30.06.2020. 

- Датум лицитације: 03.07.2020 у 11ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 29.06.2020.

- Датум лицитације: 07.07.2020 у 10ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 29.06.2020.

- Датум лицитације: 07.07.2020 у 12ч - пијаца Бубањ, Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 29.06.2020.   

- Датум лицитације: 30.06.2020. у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 25.06.2020.  

- Датум лицитације: 29.06.2020. у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци 

Оглас

Датум објаве: 23.06.2020. 

- Датум лицитације: 26.06.2020 у 11ч - пијаца Бубањ, Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 19.06.2020. 
 

- Датум лицитације: 19.06.2020. у 12ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4 

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреним локацијама.

Оглас

Датум објаве: 12.06.2020. 
 

- Датум лицитације: 18.06.2020 у 11ч - пијаца Ердоглија, Копаоничка 3А

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 12.06.2020. 

- Датум лицитације: 22.06.2020 у 11ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 12.06.2020. 

- Датум лицитације: 17.06.2020 у 12ч - пијаца Бубањ, Светозара Марковића 73

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 10.06.2020. 

- Датум лицитације: 17.06.2020 у 11ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 10.06.2020. 

- Датум лицитације: 17.06.2020 у 10ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 10.06.2020. 

- Датум лицитације: 12.06.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 05.06.2020.

- Датум лицитације: 10.06.2020 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар бб

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на пијаци "Кванташ"

Оглас

Датум објаве: 04.06.2020.
 

- Датум лицитације: 05.06.2020 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 28.05.2020.

- Датум лицитације: 05.06.2020 у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 28.05.2020.

- Датум лицитације: 29.05.2020 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци ""Аеродром" и "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 26.05.2020.

- Датум лицитације: 25.05.2020 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 15.05.2020.

- Датум лицитације: 18.05.2020 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Ердоглија"

Оглас

Датум објаве: 11.05.2020.

- Датум лицитације: 20.03.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Бубањ"

Оглас

Датум објаве: 13.03.2020.

- Датум лицитације: 13.03.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 06.03.2020.

- Датум лицитације: 13.03.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 06.03.2020.

- Датум лицитације: 11.03.2020 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 03.03.2020.

- Датум лицитације: 05.03.2020 у 11ч - пијаца Аеродром, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 25.02.2020.

- Датум лицитације: 28.02.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 24.02.2020.
 

- Датум лицитације: 04.03.2020 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 21.02.2020.
 

- Датум лицитације: 04.03.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 21.02.2020.

- Датум лицитације: 03.03.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 21.02.2020.

- Датум лицитације: 20.02.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 12.02.2020.

- Датум лицитације: 10.02.2020 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 30.01.2020.
 

- Датум лицитације: 03.02.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 23.01.2020.

- Датум лицитације: 03.02.2020 у 10ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 23.01.2020. 

- Датум лицитације: 04.02.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 22.01.2020. 

- Датум лицитације: 30.01.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шаренa"

Оглас

Датум објаве: 21.01.2020. 

- Датум лицитације: 10.01.2020 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 31.12.2019.

- Датум лицитације: 09.01.2020 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора са припадајућом опремом на пијаци "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 26.12.2019.

- Датум лицитације: 03.01.2020 у 11ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 26.12.2019. 

- Датум лицитације: 08.01.2020 у 11ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 25.12.2019. 

- Датум лицитације: 08.01.2020 у 10ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 25.12.2019.  

- Датум лицитације: 30.12.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шаренa"

Оглас

Датум објаве: 23.12.2019. 

- Датум лицитације: 23.12.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 13.12.2019.

- Датум лицитације: 13.12.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шаренa"

Оглас

Датум објаве: 05.12.2019. 

- Датум лицитације: 11.12.2019 у 12ч - пијаца Центар, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 03.12.2019. 

- Датум лицитације: 04.12.2019 у 11ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 26.11.2019. 

- Датум лицитације: 03.12.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 21.11.2019.

- Датум лицитације: 29.11.2019 у 11ч - "Центар" пијаца, Вука Караџића 2

Оглас за давање у закуп пословног простора

Оглас

Датум објаве: 20.11.2019.  

- Датум лицитације: 22.11.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска бр.12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Бозман" гробљу

Оглас

Датум објаве: 14.11.2019. 

 - Датум лицитације: 13.11.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Екстра зона )

 - Датум лицитације: 14.11.2019 у 10ч - пијаца Центар ( Млечни павиљон )

 - Датум лицитације: 14.11.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Зона К1 и К2, магацински простор и пијачна места )

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 06.11.2019.   

- Датум лицитације: 12.11.2019 у 11ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 04.11.2019.   

- Датум лицитације 06.11.2019 у 12ч - пијаца Станово, Краљевачког батаљона

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

 Датум објаве: 23.10.2019.  

- Датум лицитације 30.10.2019 у 11ч - "Центар" пијаца, Вука Караџића 2

Оглас за давање у закуп пословног простора

Оглас

 Датум објаве: 23.10.2019. 

- Датум лицитације 06.11.2019 у 11ч - пијаца Бресница, Радомира Бугарског бб

Јавна лицитација за издавање пијачног простора - 25 тезги

Оглас

 Датум објаве: 23.10.2019. 

- Датум лицитације 05.11.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 22.10.2019. 

- Датум лицитације: 18.10.2019 u 12ч у просторијама ЈКП Шумадија Крагујевац, ул. Индустријска бр.12

Јавна лицитација за средстава предузећа која немају употребну вредност (неупотребљиви контејнери и неупотребљива средства са претежним саставом од гвожђа)

Оглас

Датум објаве: 11.10.2019. 

- Датум лицитације: 16.10.2019 у 10ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 10.10.2019. 

- Датум лицитације 11.10.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 02.10.2019. 

- Датум лицитације 09.10.2019 у 10ч - Кванташка пијаца

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 01.10.2019. 

- Датум лицитације 10.10.2019 у 12ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 01.10.2019. 
 - Датум лицитације: 02.10.2019 у 12ч - Центар пијаца, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на "Станово" пијаци

Оглас

Датум објаве: 24.09.2019.   

- Датум лицитације: 02.10.2019 у 11ч - Центар пијаца, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на "Бресница" пијаци

Оглас

Датум објаве: 24.09.2019.   

- Датум лицитације: 26.09.2019 у 12ч

Продаја средстава предузећа која немају употребну вредност путем усмене лицитације

Оглас

Датум објаве: 19.09.2019.   

- Датум лицитације: 30.09.2019 у 11ч

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Центар", "Аеродром" и "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 17.09.2019.  

- Датум лицитације 19.09.2019 у 10ч - Кванташка пијаца

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 11.09.2019. 

- Датум лицитације: 12.09.2019 у 11ч

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на "Центар", "Аеродром" и "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 06.09.2019. 

- Датум лицитације: 10.09.2019 у 12ч - Центар пијаца, Вука Караџића 2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Центар" пијаци

Оглас

Датум објаве: 30.08.2019.

- Датум лицитације: 02.09.2019 у 11ч - Аеродром пијаца, Светогорска 4

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на "Аеродром" пијаци

Оглас

Датум објаве: 26.08.2019.

- Датум лицитације 04.09.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 23.08.2019.

 - Датум лицитације: 29.08.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора: "Центар" , "Аеродром" и "Шарена" пијаца

Оглас

Датум објаве: 22.08.2019.

- Датум лицитације: 21.08.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 13.08.2019.

- Датум лицитације 13.08.2019 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 06.08.2019.

 - Датум лицитације: 09.08.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 01.08.2019.

 - Датум лицитације 09.08.2019 у 12ч - Шарена пијаца, Београдска 30в

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној пијаци"

Оглас

Датум објаве: 29.07.2019.

 - Датум лицитације: 05.08.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Екстра зона )

- Датум лицитације: 06.08.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Зона К1 - тезге, плато за цвеће и занатски производи )

 - Датум лицитације: 07.08.2019 у 12ч - пијаца Центар ( Зона К2 - тезге, хала "Шумадија, места за продају купуса, пијачна места за постављање кавеза и магацин )

 - Датум лицитације: 07.08.2019 у 10ч - пијаца Центар ( Млечни павиљон )

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 25.07.2019.

 - Датум лицитације: 02.08.2019 у 11ч - пијаца Аеродром


Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 25.07.2019.
 

- Датум лицитације: 30.07.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12


Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 25.07.2019.

- Датум лицитације 19.07.2019 у 10ч - Кванташка пијаца, Складишни центар

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на "Кванташкој" пијаци

Оглас

Датум објаве: 12.07.2019.

- Датум лицитације 08.07.2019 у 11ч - ЈКП Шумадија Крагујевац, Индустријска 12

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора на пијаци: "Центар", Аеродром" и "Шарена"

Оглас

Датум објаве: 8.07.2019.

- Датум лицитације 08.07.2019 у 12ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 2.07.2019.
 

- Датум лицитације 05.07.2019 у 11ч - пијаца Аеродром

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 2.07.2019.

- Датум лицитације 03.07.2019 у 12ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 24.06.2019.
 

- Датум лицитације 03.07.2019 у 11ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 24.06.2019.

 - Датум лицитације 02.07.2019 у 11ч - Шарена пијаца

Јавна лицитација за давање у закуп пијачних места са припадајућом опремом на "Шареној пијаци"

Оглас

Датум објаве: 24.06.2019.
 

- Датум лицитације: 28.06.2019 u 12ч - пијаца Центар

Јавна лицитација за давање у закуп места за продају пољопривредних производа из камиона на одобреним локацијама  "МЗ Белошевац"

Оглас

 Датум објаве: 24.06.2019.

- Датум лицитације: 28.06.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци "Центар", "Аеродром" и "Шарена пијаца"

Оглас

 Датум објаве: 20.06.2019.

- Датум лицитације 14.06.2019 у 11ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

 Датум објаве: 10.06.2019.

- Датум лицитације 12.06.2019 у 12ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 07.06.2019.
 

- Датум лицитације 04.06.2019 у 11ч

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на пијаци "Аеродром"

Оглас

Датум објаве: 24.05.2019. 
 

- Датум лицитације 07.06.2019 у 12ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

Датум објаве: 23.05.2019. 

- Датум лицитације 06.06.2019 у 12ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Станово"

Оглас

Датум објаве: 23.05.2019.  

- Датум лицитације 06.06.2019 у 11ч

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Бресница"

Оглас

Датум објаве: 23.05.2019. 

- Датум лицитације 05.06.2019 у 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци

Оглас

Датум објаве: 23.05.2019.

- Датум лицитације: 27.05.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар, Аеродром и Шарена пијаца

Оглас

Датум објаве: 21.05.2019. 

- Датум лицитације: 16.05.2019 u 12ч

Јавна лицитација за средстава предузећа која немају употребну вредност (неупотребљиви контејнери)

Оглас

Датум објаве: 09.05.2019. 

- Датум лицитације: 14.05.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар

Оглас

Датум објаве: 09.05.2019. 

- Датум лицитације: 15.05.2019 u 10ч

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на Кванташкој пијаци

Оглас

Датум објаве: 07.05.2019. 

- Датум лицитације 14.05.2019 у 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци

Оглас

 Датум објаве: 30.04.2019.

- Датум лицитације 08.05.2019 у 12ч - Екстра зона, 09.05.2019 у 12ч - Зона К1, 10.05.2019 у 10ч - Млечни павиљон, 10.05.2019 у 12ч - Зона К2

Јавна лицитација за давање у закуп пијачног простора на пијаци "Центар"

Оглас

 Датум објаве: 30.04.2019.

- Датум лицитације 07.05.2019 у 11ч


Јавна лицитација за издавање пијачног простора Зона К1

Оглас

 Датум објаве: 30.04.2019.

- Датум лицитације: 24.04.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Аеродром

Оглас

 Датум објаве: 17.04.2019.

- Датум лицитације: 12.04.2019 u 12ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар

Оглас

Пријава

Датум објаве: 04.04.2019.

- Датум лицитације: 09.04.2019. u 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места са припадајућом опремом на робној "Шареној" пијаци

Оглас

Пријава

 Датум објаве: 01.04.2019.

 - Датум лицитације: 04.04.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на пијаци Аеродром

Оглас

Пријава

Датум објаве: 26.03.2019.

- Датум лицитације: 01.04.2019 u 10ч

Јавна лицитација за давање у закуп продајних места на Кванташкој пијаци

Оглас

Пријава

Датум објаве: 25.03.2019.

- Датум лицитације: 29.03.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци: Аеродром, Центар, Шарена и Бубањ

Оглас

Датум објаве: 22.03.2019.

- Датум лицитације: 15.03.2019 u 10ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора - магацин на пијаци Центар

Оглас

Датум објаве: 12.03.2019.

- Датум лицитације: 15.03.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци: Аеродром, Центар и Шарена

Оглас

Датум објаве: 12.03.2019.
 - Датум лицитације: 13.03.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар

Оглас

Датум објаве: 06.03.2019.

- Датум лицитације: 07.03.2019 u 12ч

Јавна лицитација за издавање пословног простора на пијаци Центар

Оглас

Допуна огласа

Пријава

Датум објаве: 28.02.2019.

- Датум лицитације: 06.03.2019 u 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места на Шареној пијаци

Оглас

Датум објаве: 22.02.2019.

- Датум лицитације: 04.03.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пијачног простора на пијаци Аеродром

Оглас

Пријава

Датум објаве: 22.02.2019.
- Датум лицитације: 27.02.2019 u 11ч

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци: Аеродром, Центар и Шарена

Оглас

Датум објаве: 19.02.2019.
- Датум лицитације: 22.02.2019 u 11ч

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци Центар - рибарница

Оглас

Датум објаве: 15.02.2019.

- Датум лицитације: 13.02.2019 u 11ч

Јавна лицитација за закуп пословног простора на пијаци Центар - рибарница

Оглас

Датум објаве: 04.02.2019.

- Датум лицитације: 11.02.2019 u 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачног простора на пијаци Центар

Оглас

Датум објаве: 04.02.2019.

- Датум лицитације: 07.02.2019 u 09ч

Јавна лицитација за закуп пословних просторија: Кикиндска и Светозара Марковића

Оглас

Датум објаве: 31.01.2019.

- Датум лицитације: 06.02.2019 u 12ч

Јавна лицитација за закуп пијачних места на Шареној пијаци

Оглас

Датум објаве: 30.01.2019.
 - Датум лицитације: 04.02.2019 u 11ч

Јавна лицитација за издавање пијачног простора Аеродром

Пријава

Оглас

Датум објаве: 25.01.2019.

- Датум лицитације: 30.01.2019 u 10ч

Јавна лицитација за давање у закуп пословног простора

Пријава

Оглас

Датум објаве: 22.01.2019.