- Datum licitacije: 19.09.2019 u 10h - Kvantaška pijaca

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci

 Oglas

Datum objave: 11.09.2019.  

 - Datum licitacije: 12.09.2019 u 11h

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na "Centar","Aerodrom" i "Šarenoj" pijaci

 Oglas

Datum objave: 06.09.2019. 

 - Datum licitacije: 10.09.2019 u 12h - Centar pijaca, Vuka Karadžića 2

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na "Aerodrom" pijaci

 Oglas

Datum objave: 30.08.2019. 

 - Datum licitacije: 02.09.2019 u 11h - Aerodrom pijaca, Svetogorska 4

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na "Aerodrom" pijaci

 Oglas

Datum objave: 26.08.2019. 

 - Datum licitacije: 04.09.2019 u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci

 Oglas

Datum objave: 23.08.2019. 

- Datum licitacije: 29.08.2019 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

  Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora: "Centar", "Aerodrom" i "Šarena" pijaca

 Oglas

Datum objave: 22.08.2019. 

 - Datum licitacije: 21.08.2019 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom"

 Oglas

Datum objave: 13.08.2019. 

- Datum licitacije: 13.08.2019 u 10h - Kvantaška pijaca, Skladišni centar

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci

 Oglas

Datum objave: 06.08.2019.

 - Datum licitacije: 09.08.2019 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Aerodrom"

 Oglas

Datum objave: 01.08.2019.

 - Datum licitacije: 09.08.2019 u 12h - Šarena pijaca, Beogradska 30v

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na "Šarenoj pijaci"

 Oglas

Datum objave: 29.07.2019.

 - Datum licitacije: 05.08.2019 u 12h - pijaca Centar ( Ekstra zona )

 - Datum licitacije: 06.08.2019 u 12h - pijaca Centar ( Zona K1 - tezge, plato za cveće i zanatski proizvodi )

 - Datum licitacije: 07.08.2019 u 12h - pijaca Centar ( Zona K2 - tezge, hala "Šumadija, mesta za prodaju kupusa, pijačna mesta za postavljanje kaveza i magacin )

 - Datum licitacije: 07.08.2019 u 10h - pijaca Centar ( Mlečni paviljon )

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar"

 Oglas

Datum objave: 25.07.2019.
 - Datum licitacije: 02.08.2019 u 11h - pijaca Aerodrom

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

 Oglas

Datum objave: 25.07.2019.
- Datum licitacije: 30.07.2019 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Centar", "Aerodrom" i "Šarena"

 Oglas

Datum objave: 25.07.2019.
- Datum licitacije: 19.07.2019 u 10h - Kvantaška pijaca, Skladišni centar

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na "Kvantaškoj" pijaci

 Oglas

Datum objave: 12.07.2019.
 - Datum licitacije: 12.07.2019 u 11h - JKP Šumadija Kragujevac, Industrijska 12

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora na pijaci "Centar", "Aerodrom" i "Šarena"

 Oglas

Datum objave: 08.07.2019.
 - Datum licitacije: 08.07.2019 u 12h - pijaca Centar

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar"

 Oglas

Datum objave: 02.07.2019.
 - Datum licitacije: 05.07.2019 u 11h - pijaca Aerodrom

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

 Oglas

Datum objave: 02.07.2019.
  - Datum licitacije: 03.07.2019 u 12h - pijaca Stanovo

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo"

 Oglas

Datum objave: 24.06.2019.
 - Datum licitacije: 03.07.2019 u 11h - pijaca Bresnica

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

 Oglas

Datum objave: 24.06.2019.
 - Datum licitacije: 02.07.2019 u 12h - Šarena pijaca

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na "Šarenoj pijaci"

 Oglas

Datum objave: 24.06.2019.
- Datum licitacije: 28.06.2019 u 12h - pijaca Centar

Javna licitacija za davanje u zakup mesta za prodaju poljoprivrednih proizvoda iz kamiona na odobrenim lokacijama  "MZ Beloševac"

 Oglas

Datum objave: 24.06.2019.
- Datum licitacije: 28.06.2019 u 11h 

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar", "Aerodrom" i "Šarena pijaca"

 Oglas

Datum objave: 20.06.2019. 
- Datum licitacije: 14.06.2019 u 11h 

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar"

 Oglas

Datum objave: 10.06.2019. 
- Datum licitacije: 12.06.2019 u 12h 

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar"

 Oglas

Datum objave: 07.06.2019.
 - Datum licitacije: 04.06.2019 u 11h 

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora na pijaci "Aerodrom"

Oglas

Datum objave: 24.05.2019.
  - Datum licitacije: 07.06.2019 u 12h 

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar"

Oglas

Datum objave: 23.05.2019.  
 - Datum licitacije: 06.06.2019 u 12h 

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Stanovo"

Oglas

Datum objave: 23.05.2019.  
- Datum licitacije: 06.06.2019 u 11h 

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave: 23.05.2019. 

- Datum licitacije: 05.06.2019 u 12h

Javna licitacija za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 23.05.2019.   

- Datum licitacije: 27.05.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora na pijaci Centar, Aerodrom i Šarena pijaca

Oglas

Datum objave: 21.05.2019.  

- Datum licitacije: 16.05.2019 u 12h

Javna licitacija za sredstva preduzeća koja nemaju upotrebnu vrednost (neupotrebljivi kontejneri)

Oglas

Datum objave: 09.05.2019.  

- Datum licitacije: 14.05.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora na pijaci Centar

Oglas

Datum objave: 09.05.2019.  

- Datum licitacije: 15.05.2019 u 10h

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na Kvantaškoj pijaci

Oglas

Datum objave: 07.05.2019. 

- Datum licitacije 14.05.2019 u 12h

Javna licitacija za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 30.04.2019. 

- Datum licitacije 08.05.2019 u 12h - Ekstra zona, 09.05.2019 u 12h - Zona K1, 10.05.2019 u 10h - Mlečni paviljon, 10.05.2019 u 12h - Zona K2

Javna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora na pijaci "Centar"

Oglas

Datum objave: 30.04.2019. 
 

- Datum licitacije 07.05.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora Zona K1

Oglas

Datum objave: 30.04.2019. 

- Datum licitacije: 24.04.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora na pijaci Aerodrom

Oglas

Datum objave: 17.04.2019.

- Datum licitacije: 12.04.2019 u 12h

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora na pijaci Centar

Oglas

Prijava

Datum objave: 04.04.2019. 

- Datum licitacije: 09.04.2019. u 12h

Javna licitacija za zakup pijačnih mesta sa pripadajućom opremom na robnoj "Šarenoj" pijaci

Oglas

Prijava

 Datum objave: 01.04.2019.

 - Datum licitacije: 04.04.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora na pijaci Aerodrom

Oglas

Prijava

 Datum objave: 26.03.2019.

- Datum licitacije: 01.04.2019 u 10h

Javna licitacija za davanje u zakup prodajnih mesta na Kvantaškoj pijaci

Oglas

Prijava

 Datum objave: 25.03.2019.

- Datum licitacije: 29.03.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora na pijaci: Aerodrom, Centar, Šarena i Bubanj

Oglas

 Datum objave: 22.03.2019.

- Datum licitacije: 15.03.2019 u 10h

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora - magacin na pijaci Centar

Oglas

 Datum objave: 12.03.2019.

- Datum licitacije: 15.03.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora na pijaci: Aerodrom, Centar i Šarena

Oglas

 Datum objave: 12.03.2019.
 - Datum licitacije: 13.03.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje poslovnog prostora na pijaci Centar

Oglas

 Datum objave: 06.03.2019.

- Datum licitacije: 07.03.2019 u 12h

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora na pijaci Centar

Oglas

Dopuna oglasa

Prijava

 Datum objave: 28.02.2019.

- Datum licitacije: 06.03.2019 u 12h

Javna licitacija za zakup pijačnih mesta na Šarenoj pijaci

Oglas

 Datum objave: 22.02.2019.

- Datum licitacije: 04.03.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora na pijaci Aerodrom

Oglas

Prijava

 Datum objave: 22.02.2019.
- Datum licitacije: 27.02.2019 u 11h

Javna licitacija za zakup poslovnog prostora na pijaci: Aerodrom, Centar i Šarena

Oglas

 Datum objave: 19.02.2019.
- Datum licitacije: 22.02.2019 u 11h

Javna licitacija za zakup poslovnog prostora na pijaci Centar - ribarnica

Oglas

 Datum objave: 15.02.2019.

- Datum licitacije: 13.02.2019 u 11h

Javna licitacija za zakup poslovnog prostora na pijaci Centar - ribarnica

Oglas

 Datum objave: 04.02.2019.

- Datum licitacije: 11.02.2019 u 12h

Javna licitacija za zakup pijačnog prostora na pijaci Centar

Oglas

 Datum objave: 04.02.2019.

- Datum licitacije: 07.02.2019 u 09h

Javna licitacija za zakup poslovnih prostorija: Kikindska i Svetozara Markovića

Oglas

 Datum objave: 31.01.2019.

- Datum licitacije: 06.02.2019 u 12h

Javna licitacija za zakup pijačnih mesta na Šarenoj pijaci

Oglas

 Datum objave: 30.01.2019.
 - Datum licitacije: 04.02.2019 u 11h

Javna licitacija za izdavanje pijačnog prostora Aerodrom

Prijava

Oglas

 Datum objave: 25.01.2019.

- Datum licitacije: 30.01.2019 u 10h

Javna licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora

Prijava

Oglas

 Datum objave: 22.01.2019.