Uklanjanje motornih vozila obavlja se u slučajevima kada je vozilo parkirano suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ili Odluke o komunalnom redu, odnosno na mestima na kojima predstavljaju opasnost ili smetnju za odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka ili ugrožavanje imovine.

Postupak uklanjanja vozila sprovodi se tako što ovlašćeno lice MUP-a ili komunalni inspektor nadležne Gradske uprave putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je motorno vozilo nepropisno parkirano, pri čemu donosi rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Rešenje u elektronskoj formi dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila, a koje dalje postavlja obaveštenje na vidno mesto vozila o donetom rešenju.

Ukoliko vozač ne ukloni vozilo u roku predviđenom izdatim rešenjem, isto se uklanja i odvozi na lokaciju predviđenju za skladištenje nepropisno parkiranih vozila o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Uklanjanje motornih vozila vrši se i sa javnih površina ukoliko nadležni organ izrekne privremenu zabranu parkiranja u određeno vreme i o tome putem sredstava javnog informisanja obavesti građane.

Uklanjanje motornih vozila – premeštanje obavlja se:

  • nakon informisanja građana putem sredstava javnog informisanja ili u slučaju hitnih intervencija, a za potrebe obavljanja delatnosti čišćenja snega, sanacija elektro, vodovodnih, kanalizacionih, toplovodnih i gasovodnih instalacija, kao i svih drugih komunalnih radova;
  • u slučaju elementarnih nepogoda;
  • za potrebe sprovođenja kulturnih i drugih manifestacija.
 
Adresa:
Lepenički bulevar bb (iza Zastavinog servisa)
Radno vreme: 00:00-24:00 sati

Info centar za prijavu:
034/200-386
060/234 22 24
 
Prijem i izdavanje vozila:
034/338-309
060/234 21 55
 
Rukovodilac Službe odnošenja i blokiranja nepropisno parkiranih vozila je Dragan Iskrenović.