Služba signalizacije

Služba signalizacije zadužena je za poslove održavanje ulica i puteva (izvođenje radova kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, kao i održavanje bezbednosti i prohodnosti saobraćajnica u zimskim uslovima, opremanje gradskih saobraćajnica, održavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, održavanje opštih i posebnih parkiralištima)

Rukovodilac Službe signalizacije je Dragomir Čairović.