Služba deponovanja otpada upravlja deponijom „Jovanovac“ na kojoj se deponuje komunalni otpad i građevinski neopasan otpad. Upravljanje deponijom podrazumeva sprovođenje zakonske regulative, što se ogleda u izradi Plana deponovanja otpada i kompletnoj pratećoj dokumentaciji (Dokument o kretanju otpada, Dnevna evidencija otpada, Analiza morfološkog sastava otpada...).
 
     Otpad koji treba trajno da se deponuje, sakuplja se putem:
  • Redovnih aktivnosti na održavanju čistoće grada
  • Od fizičkih lica koja sopstvenim prevozom dovoze otpad i
  • Od pravnih lica - po zahtevu korisnika.
 
    Služba deponovanja otpada pruža usluge:
  • Usluge deponovanja komunalnog otpada
  • Usluge deponovanja građevinskog otpada
  • Usluge merenja na kolskoj vagi.
 
        Na telo deponije se ne odvoze sekundarne sirovine, odnosno otpad koji ima upotrebnu vrednost ili se može iskoristiti u energetske svrhe.
 
      Rukovodilac Službe deponije je Đorđe Varjačić.