Кабасти отпад

ЈКП Шумадија Крагујевац у циљу бржег и ефикаснијег уклањања кабастог отпада  (старог намештаја, столарије, санитарија и слично) организује њихово бесплатно преузимање сваке прве и треће суботе у месецу. 

Грађани могу да пријаве одношење кабастог отпада корисничком центру ЈКП Шумадија Крагујевац на телефоне 034/501-180, 034/501-181, 060/234 10 50, бесплатним позивом на број телефона 0800 350 034, путем email-a: kontaktcentar@jkpsumadija.rs или доћи лично у улицу Индустријска бр. 12 у Крагујевцу.
Image