Кабасти отпад

ЈКП Шумадија Крагујевац у циљу бржег и ефикаснијег уклањања кабастог отпада (стари намештај, столарија, санитарија и слично) организује њихово бесплатно преузимање сваке прве и треће суботе у месецу, и то: 

  • Прва субота у месецу – одношење кабастог отпада из месних заједница Аеродром, Сушица, Вашариште, Денино брдо и Сунчани брег; 
  • Трећа субота у месецу – одношење кабастог отпада из месних заједница Пивара. Ердоглија, Багремар, Палилуле и Станово; 
  • Радним данима кабасти отпад се односи по позиву грађана или оно што се уочи приликом обиласка терена, као и са локација у центру града (Бубањ и Лепеница 1, 2 и 3). 

Грађани могу да пријаве одношење кабастог отпада корисничком центру ЈКП Шумадија Крагујевац на телефоне 034/501-180, 034/501-181, 060/234 10 50, бесплатним позивом на број телефона 0800 350 034, путем email-a: kontaktcentar@jkpsumadija.rs или доћи лично у улицу Индустријска бр. 12 у Крагујевцу.

Image