Јавна набавка у отвореном поступку - 7-7/19-О - Закуп теретног возила са плугом за чишћење снега и посипачем за зимско одржавање улица - Партија 7