У оквиру Службе изградње и одржавања зелених површина обављају се послови кошења зелених површина, подизања и изградње нових зелених површина и враћања у првобитно стање уништених зелених површина, естетско обликовање шибља и живе ограде, орезивање и сеча стабала....

            Такође, обављају се послови израде идејних решења, као и пројекти за изградњу и уређење зелених површина, постављање система за заливање и травног бусена, како за потребе града, тако и за трећа лица.

            Руководилац службе изградње и одржавања зелених површина је Славко Глишовић..