Пијаца „Багремар“ располаже са капацитетом од 24 тезге са тенденцијом повећања броја истих, јер опслужује истоимено велико насеље. Тренутно није у функцији.