Пијаца „Багремар“  располаже капацитетом од 10 наткривених тезги. Тренутно није у функцији.                                                                


Управник пијаце „Багремар“ је Дејан Самаиловић.