Општа паркиралишта подељена су у три зоне са различитим ценама и ограниченим трајањем паркирања.Укупан број паркинг места на општим паркиралиштима је 4104 (1256 у 0 зони, 1774 у I зони и 1074 места у II зони).

Наплата паркинга врши се:
 
  • радним данима: 07:00 до 21:00 сати
  • суботом: 07:00 до 14:00
  • недељом и државним празницима паркинг се не наплаћује 
Плаћање паркирања врши се куповином паркинг карте или слањем СМС поруке на следеће бројеве:
 
  • 8340 за 0 зону
  • 8341 за I зону
  • 8342 за II зону
  • 8346 за дневну паркинг карту у 0 зони
  • 8343 за дневну паркинг карту у I зони
  • 8344 за дневну паркинг карту у II зони

 
Право на повлашћене паркинг карте (станарске карте) имају физичка лица која имају пребивалиште у зони наплате паркирања у једном од 8 сектора, при чему своје право могу користити само у оквиру свог сектора у коме се врши контрола и наплата паркирања.
 
Право на претплатну карту за паркирање имају физичка и правна лица, као и предузетници без обзира на зону у којој се налази пребивалиште или пословни простор правног лица, односно предузетника. Овој категорији корисника паркинг карте се издају на месечном и шестомесечном нивоу. Претплатна паркинг карта омогућава кориснику да на паркинг месту остане у неограниченом временском периоду, али му не омогућава нити гарантује слободно паркинг место.
 
Повлашћене карте за особе са инвалидитетом могу добити лица која поседују Решење Градске управе за здравствену и социјалну заштиту којим је утврђено да испуњавају услове.Они  могу општа и посебна паркиралишта користити бесплатно, а уз поседовање одговарајуће налепнице коју издаје ЈКП Шумадија Крагујевац.
 
Руководилац Службе општих паркиралишта је Милош Ћуић.