Служба сигнализације задужена је за послове одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање општих и посебних паркиралиштима)

Руководилац Службе сигнализације је Драгомир Чаировић.