Служба сигнализације

Служба сигнализације задужена је за извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, као и одржавање општих и посебних паркиралишта.


Руководилац Службе сигнализације је Драгомир Чаировић.