Услуге сакупљања и транспорта секундарних сировина

Делатност службе за управљање секундарним сировинама се бави сакупљањем, транспортом, разврставањем и третманом секундарних сировина.У складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду ЈКП "Чистоћа", као и Град Крагујевац, потписали су уговор у јулу 2010.године са овлашћеним оператером за управљање амбалажним отпадом, Секопаком. У складу са Законом о управљању отпадом ЈКП "Чистоћа" поседује интегралну дозволу за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Града Крагујевца, као и интегралне дозволе за сакупљање неопасног, као и опасног отпада на територији Републике Србије.

Служба управља следећим врстама отпада:

- папирна/картонска амбалажа
- пластична амбалажа
- стаклена амбалажа
- метална амбалажа
- електрични и електронски отпад
- отпадни акумулатори
- отпадне гуме

Амбалажни отпад се сакупља путем жичаних секонтејнера на територији града, а у сеоским насељима као и из угоститељских објеката у ужем центру града, сакупља се путем кеса (зелене боје).
Одвожење (транспорт) амбалажног отпада врши се по устаљеној динамици. Транспорт се врши специјализованим возилима типа аутосмећар, аутоподизач, камион, а кесе из угоститељских објеката се одвозе специјализованим возиллима типа Пиаггио.
Оваквом организацијом сакупљања и транспорта амбалажног отпада омогућено је грађанима да одвајају амбалажни од комуналног отпада, односно да врше примарну селекцију отпада (разврставање отпада на месту настанка).

Папирна/картонска амбалажа се може одлагати и у специјализоване пластичне контејнере (плаве боје) за одлагање ове врсте отпада.Служба врши откуп/преузимање ове врсте отпада од физичких и правних лица.

Овако сакупљен и примарно разврстан амбалажни отпад се сортира (секундарна селекција отпада) и третира (балира путем специјализованих преса-балирка), а затим се предаје овлашћеном оператеру на даљи третман - рециклажу.

Служба управљања секундарним сировинама врши откуп/преузимање од физичких и правних лица и других врста отпада, као што су :

- електрични и електронски отпад
- отпадни акумулатори
- отпадне гуме

Електричнии електронски отпад се преузима суботом од физичких лица, а четвртком од правних лица . Ове врсте отпада се такође предају овлашћеним оператерима на даљи третман. Они поседују одговарајуће дозволе за управљање овим врстама отпада.

Динамика сакупљања амбалажног отпада

Распоред по данима у недељи
ПОНЕДЕЉАК
Жичани контејнери: Аеродром, Виногради, Денино Брдо, Јабучар, Петровац, Бубањ

Плави пластични контејнери: Драгослава Срејовића-Филип Кљајић, Војислава Калановића-Никола Николић, Драгослава Срејовића-Аутобранша, Зорана Ђинђића, Саве Ковачевића-Општина, Корана, Николе Пашића, Краља Петра И-Пошта, Лепенички Булевар, Главна-Пионир, Црвено Барјаче, Дечанска, Главна, Цетињска, Бранка Радичевића, Вука Караџића, Љубљанска (зграде код Великог Парка), Илије Коловића, Скерлићева, Даничићева, Радоја Домановића, Карађорђева, Војводе Путника, Луја Пастера, Светозара Марковића, Милована Гушића, Стојана Протића, Кнеза Милоша-Срце, Лепенички Булевар, Боре Станковића, Црвеног Крста, Епископа Саве, Потпоручника Говедарице, Краља Милана ИВ, Елизабете Роуз, Босанска, Атинска-дрвара, Војвођанска, Светогорска, Владимира Роловића, Љубе Вучковића, Лазара Мићуновића, Града Караре, Незнаног јунака, Авалска, Фочанска, Београдска-Бувљак, Јована Ристића, Цара Душана, Радничка, Косовска, Стојана Протића, Лепенички Булевар, Кнеза Михајла, Драге Тодоровић-Квин, Азијска робна кућа, Станово-Водовод, Илинденска, Јосифа Шнерсона, Првослава Стојановића, Булевар Краљице Марије, Главна, Карађорђева, Светозара Марковића, Милована Гушића, Змај Јовина, Епископа Саве, Николе Пашића, 27.Марта, Дечанска Трг Војводе Путника.

Кафићи:Кафе Марабу, Балкан, Порта, Хамби, Чоколада, Велики Милош, Перон, Буена Виста, Војвода, Ирисх пуб, Роцк кафе, Просекобар, Срце, Цаффе цаффе, Немам ве де, Схеррy цаффе, Јеннингс цаффе, Одисеј пицерија, Одисеј плуссур, Зеленгора, Хотел Крагујевац, Трезор, Тwист, Трг Гимназија, Мариано, Супер Нова, Бахус, Чађава механа, Гето, Фласх цаффе, Цитy цаффе, Култ, Мама миа, Арт цаффе, Мега хит, Мементо, Стара Србија, Стари град-хотел, Централ цаффе, Ред 89.

Села (два пута месечно) : РЕОН 1 - ПОСКУРИЦЕ, ШЉИВОВАЦ, ДОЊЕ И ГОРЊЕ ГРБИЦЕ, ПАЈАЗИТОВО, ВЕЛИКИ ШЕЊ, МАЛА ВРБИЦА, ДОБРАЧА, РАМАЋА, УГЉАРЕВАЦ, КУТЛОВО, РОГОЈЕВАЦ, ПРЕКОПЕЧА, ДРАЧА.


УТОРАК
Жичани контејнери: Центар, Бубањ

Плави пластични контејнери: Таково Осигурање, Драгослава Срејовића-Лепа Брена, Јована Ристића, Гундулићева, Косовска, Стојана Протића, Зорана Ђинђића-Књижара Мост, Корана, Саве Ковачевића, Николе Пашића-Таково, ТЦ Раднички, Срете Младеновића, Трг Војводе Путника, Вука Караџића, Илије Коловића, Црвеног Барјака, Кнеза Милоша, Светозара Марковића, Зорана Ђинђића, Мокрањчева, Змај Јовина, Копитарева, Војводе Путника, Краља Милана, Шумарице Хотел, Косте Малића, Горњомилановачка, Језеро-Ораница, Светолика Младеновића, Атинска, Босанска, Војвођанска, Авалска, Владимира Роловића, Незнаног Јунака, Града Караре, Београдска, Николе Пашића, Срете Младеновића, Краља Петра И - Цветни трг, Црвеног Крста, Карађорђева, Јанка Веселиновића, Светозара Марковића, 27. Марта, Скерлићева, Даничићева, Јована Петровића Ковача, Копаоничка, Првослава Стојановића, Кнеза МИхајла.

Села (два пута месечно) : РЕОН 2-ОПОРНИЦА, ДЕСИМИРОВАЦ, ЦЕРОВАЦ, ЛУЖНИЦЕ, ЧУМИЋ, ГОРЊЕ ЈАРУШИЦЕ, ВЛАКЧА, КОТРАЖА, МАСЛОШЕВО.


СРЕДА
Жичани контејнери: Насеља Ердоглија, Багремар, Централна Радионица, Палилуле, Мала Вага, Љубине Ливаде, Станово-кружни ток, Корићани, Драгобраћа-до Пинк сале, Велико поље, Ћава, Грошница.

Плави платични контејнери: Пошта, Кнеза Милоша, Хотел Дубровник, Кнеза МИхајла, Главна, Новарт, Војводе Мишића, Морава ПК, Карађорђева, Илићево, Светозара Марковића, Светозара Марковића ИИ део, Гушићева, Николе Пашића, Змај Јовина, Краља Милана ИВ, Булевар Краљице Марије,Илинденска, Драге Тодоровић, С.Ц. Бабовић, Булевар Краљице Марије, Првослава Стојановића, Даничићева -Y, Трнава Промет, Угао Скерлићеве и Д.М. Бене, Зграде код Великог парка, Главна, Карађорђева, Светозара Марковића, Болница.

Кафићи: Кафе Марабу, Балкан, Порта, Хамби, Чоколада, Велики Милош, Перон, Буена Виста, Војвода, Ирисх пуб, Роцк цаффе, Ракија бар, Просекобар, Срце, Цаффе цаффе, Немам ве де, Схеррy цаффе, Јеннингс цаффе, Одисеј пицерија, Одисеј пллусур, Зеленгора, Хотел Крагујевац, Трезор, Тwист, Трг Гимназија, Мариано, Супер нова, Бахус, Чађава механа, Гето, Фласх цаффе, Цитy цаффе, Култ, Мама миа, Арт цаффе, Мега хит, Мементо, Стара Србија, Стари град - хотел, Централ цаффе, Ред 89.


ЧЕТВРТАК
Жичани контејнери: Лепенички Булевар, Пивара, Бресница, Белошевац, Маршић, Илићево, Мечковац-до споменика, Илина вода, Драгослава Срејовића, Теферич, Ждраљица, Доња Сабанта, ВТРЗ-Медна, Баљковац, Ердеч.

Плави пластични контејнери: Драгослава Срејовића, Косовска, Стојана Протића, Вишњићева, Јована Ристића, Зорана Ђинђића, Саве Ковачевића, Града Сирена, Црвеног крста, Копитарева, Војводе Путника, Цара Лазара, Танаска Рајића, Радоја Домановића, Војводе Мишића, Карађорђева, Светозара Марковића, Николе Пашића, Срете Младеновића, Главна, Црвено Барјаче, Кнеза Михаила, Зорана Васића, Копаоничка, Булевар Краљице Марије, Скерлићева, Илије Коловића, Главна, Драгослава Срејовића, Ђуре Јакшића, Дечанска, Вука Караџића-пијаца, Кнеза Михајла, Крагујевачког Батаљона, Булевар Краљице Марије, Краља Милана ИВ, Београдска, Саве Ковачевића, Цетињска, Главна, Радоја Донамановића, Босанска, Незнаног Јунака, Светогорска.

Села (два пута месечно) : РЕОН 3 - ЈОВАНОВАЦ, ЦВЕТОЈЕВАЦ, НОВИ МИЛАНОВАЦ, РЕСНИК, КОРМАН, БОТУЊЕ, ГОРЊЕ И ДОЊЕ КОМАРИЦЕ, ПЕТРОВАЦ-НОВО НАСЕЉЕ.

ПЕТАК
Жичани контејнери: Вашариште, Сушица, Јабучар, Шумарице, Мале Пчелице, Десимировац

Плави пластични контејнери: Драгослава Срејовића, Ђуре Јакшића, Зорана Ђинђића Мост, Николе Пашића Таково, 27.Марта Пијаца, Илије Коловића Феријалац, Главна-Пионир, Змај Јовина, Краља Милана ИВ, Радоја Домановића, Машински факултет, Владимира Роловића, Љубе Вучковића, Атинска, Незнаног Јунака, Града Караре, Босанска, Војвођанска, Авалска, Светогорска, Београдска, Светозара Марковића, Црвеног Крста, Војводе Путника, Светозара Марковића, Јанка Веселиновића, Луја Пастера, Кнеза Милоша, Цетињска, Скерлићева, Даничићева, Копаоничка, Трг Народних хероја, Краља Петра И, Цветни трг, Кнеза Михаила, Томе Вучића, Крагујевачког батаљона.

Села (два пута месечно) : РЕОН 4 - ЈАБУЧЈЕ, БУКУРОВАЦ,ТРМБАС, БАЉКОВАЦ, ДУЛЕНЕ, ДОЊА И ГОРЊА САБАНТА, ВЕЛИКА СУГУБИНА, ВЕЛИКЕ ПЧЕЛИЦЕ.


СУБОТА
Кафићи: Кафе Марабу, Балкан, Порта, Хамби, Чоколада, Велики Милош, Перон, Буена Виста, Војвода, Ирисх пуб, Роцк цаффе, Ракија бар, Просекобар, Срце, Цаффе цаффе, Немам ве де, Схеррy цаффе, Јеннингс цаффе, Одисеј пицерија, Одисеј пллусур, Зеленгора, Хотел Крагујевац, Трезор, Тwист, Трг Гимназија, Мариано, Супер нова, Бахус, Чађава механа, Гето, Фласх цаффе, Цитy цаффе, Култ, Мама миа, Арт цаффе, Мега хит, Мементо, Стара Србија, Стари град - хотел, Централ цаффе, Ред 89.


НЕДЕЉА
Кафићи: Кафе Марабу, Балкан, Порта, Хамби, Чоколада, Велики Милош, Перон, Буена Виста, Војвода, Ирисх пуб, Роцк цаффе, Ракија бар, Просекобар, Срце, Цаффе цаффе, Немам ве де, Схеррy цаффе, Јеннингс цаффе, Одисеј пицерија, Одисеј пллусур, Зеленгора, Хотел Крагујевац, Трезор, Тwист, Трг Гимназија, Мариано, Супер нова, Бахус, Чађава механа, Гето, Фласх цаффе, Цитy цаффе, Култ, Мама миа, Арт цаффе, Мега хит, Мементо, Стара Србија, Стари град - хотел, Централ цаффе, Ред 89.