Одржавање улица и путева

• Санација ударних рупа,
• Замена старих и постављање нових сливних решетака и шахт поклопаца,
• Издизање улеглих шахта,
• Поправка и/или замена бехатон плоча и ивичњака,
• Враћање у првобитно стање локалних и некатегорисаних путева после обилних киша,
• Одржавање градских и локалних путева у зимском периоду.