Зоохигијена

Примарна делатност:
• Послови хуманог хватања и збрињавања паса и мачака луталица.

Секундарна делатност:
• Стерилизација паса који се након стручног тријажног прегледа враћају на првобитну локацију хватања,
• Фото-евидентирание ухваћених паса и праћење њиховог даљег третмана,
• Видно обележавање враћених јединки,
• Обезбедјење јавног увида у рад службе као и редовно обавештавање јавности путем локалних медија о раду службе,
• Пружање услуга службе трећим лицима у виду хватања, превоза и трајног збрињавања паса луталица из суседних општина, као и пружања услуга привременог збрињавања кућних Ијубимаца тј." хотелског " смештаја паса од позналог власника,
• Обезбеђење стручне ветеринарске помоћи,
• Спроводјење едукативних програма приступачних свим узрастима о гајењу љубимаца, обавезама власника, Закона о заштити животиња, програмима и начинима контроле величине популације паса и мачака луталица,
• Сарадња измедју Владиних и НВО који се баве истом проблематиком.