РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ "ЦЕНТАР"

Пијачна зграда сазидана у Крагујевцу давне 1929. године, један је од најбољих пијачних објеката који датира из времена Краљевине Југославије.

Архитектонски велелепна, у основи базиликанска грађевина, модерне кровне конструкције, са класицистичким порталима, скулптуралном волујском  главом као симболом идентитета зграде, дело је руског архитекте Георгија Коваљевског.

Зелена пијаца „Центар“ под заштитом је државе и заузима најрепрезентативнији простор у склопу Милошевог венца, односно старог језгра града. Због своје изузетне културно историјске вредности и деведесотогодишњег трајања, одолевајући зубу времена, наметнута је обавеза даље одговарајуће бриге о њој која захтева озбиљна улагања и ревиталлизацију.

Реконструкција најстарије пијаце на територији Крагујевца, зелене пијаце „Центар“, почела је 22. маја 2020. године. Предвиђена реконструкција матичног објекта има за циљ да се објекат врати у првобитно стање и сачува аутентичност.

Комплекс зелене пијаце „Центар“ са Малим парком заузима простор од око 10.000м2. Предвиђена је изградња подземне гараже, површине 1375м2, са 53 паркинг места, модерно опремљена системом одимљавања, детекцијом СО2 гаса и лифтом за особе са инвалидитетом.

Плато је замишљен  као мултифункционалан простор директно повезан са матичним објектом. Простор Малог парка биће оплемењен новим бехатон елеметима и са пијачним простором  визуелно ће чинити једну целину.

Реконструкција матичног објекта подразумева реконструкцију подрума, приземља и спрата. У делу приземља и спрата срушиће се накнадно дограђена галерија, што је у складу са првобитним пројектом Коваљевског из 1929. године.

На кровној конструкцији замениће се столарија и поставити термичка изолација у једном делу крова, чиме  ће бити смањени трошкови, чинећи објекат енергетски ефикаснијим.

Овај пројекат обухвата и реконструкцију надстрешнице са издвојеним павиљонима. Основни концепт постављања тезги биће по узору на постојеће стање. Надстрешница ће обухватати простор од 2100м2. Изградиће се два нова павиљона за продају јаја, млечних и месних производа укупне површине 380 м2, између којих ће бити смештен подрумски простор повшине 50м2.

Овим пројектом пијаца ће бити у потпуности осавремењена, а да се притом неће нарушити првобитни изглед грађевине.

Радове у вредности од 293 милиона динара финансира ЈКП Шумадија Крагујевац из средстава дугорочног инвестиционог кредита, а радове на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта изводи конзорцијум предузећа „Еуродомус“ доо из Београда, „Потенс перфорација“ доо из Пожеге и „Максим градња“ доо из Суботице.